Hoofdmenu

Nieuw ondernemersfonds ondersteunt verdere ontwikkeling Kerkraadse bedrijventerreinen

 De gemeente Kerkrade heeft samen met het Bedrijventerreinenmanagement (BTM) Parkstad Limburg en de Samenwerkende bedrijventerreinen Kerkrade (SBK) een ondernemersfonds voor de bedrijventerreinen ingericht. Op maandag 13 maart zullen de betrokken partijen de overeenkomst ondertekenen. 

Het gaat om een bedrag van €200.000,- dat bedoeld is om collectieve bestedingen van ondernemers op de bedrijventerreinen in de gemeente Kerkrade te financieren. Hierbij wordt ingezet op onder andere relatiebeheer, communicatie, PR en evenementen, bereikbaarheid, mobiliteit en entree bedrijventerreinen en het plaatsen van AED’s. 

Ontwikkeling en participatie

Met het ondernemersfonds wordt gestalte gegeven aan ondernemersparticipatie. Het doel van deze overeenkomst is het waarborgen van de collectieve bedrijfsbelangen van de bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Kerkrade en de verdere ontwikkeling van deze terreinen. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers op de bedrijventerreinen. 

Alexander Geers (wethouder Economische Zaken): “Met dit fonds geven we vertrouwen aan de georganiseerde partners SBK en BTM in de ontwikkeling van de Kerkraadse bedrijventerreinen. Op deze terreinen is 50% van de Kerkraadse werkgelegenheid ondergebracht. Ze vormen daarmee een belangrijke motor voor de economie in de regio. Met een bijdrage van € 200.000, – ondersteunt de gemeente collectiviteit en gezamenlijk optrekken voor de Kerkraadse bedrijven op bedrijventerreinen.”

Gijs Hilhorst (voorzitter SBK): “De SBK zet zich actief in voor een verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Kerkrade. Door middel van dit fonds wordt onze slagkracht op dit gebied vergroot. Ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken op de bedrijventerreinen en de gemeente faciliteert. Bovendien wordt SBK door deze overeenkomst nog meer in positie gebracht als eenduidig aanspreekpunt voor de gemeente.”

Projecten die door het fonds gefinancierd worden, dienen binnen drie jaar na het afsluiten van de overeenkomst te zijn gerealiseerd.

Tekst en foto: Gemeente Kerkrade