Gezondheidsconferentie EMR: grensoverschrijdende bevordering van milieugezondheid

Milieugezondheidsdeskundigen en belanghebbenden uit de hele Euregio Maas-Rijn (EMR) – en daarbuiten – kwamen op 22 juni 2023 samen in Eupen om de aandacht te vestigen op een kwestie die steeds belangrijker wordt: Hoe kunnen we grensoverschrijdend samenwerken om de risico’s van het milieu voor de volksgezondheid aan te pakken?

 

Onze gezondheidssystemen en ons gezondheidsbeleid zijn nationaal georganiseerd. Het milieu om ons heen kent echter, net als wij in de EMR, geen grenzen.

 

Dit leidt tot een aantal interessante vragen: Wat zijn de verschillen in milieugezondheid tussen de EMR-landen? Hoe beïnvloeden deze verschillen onze gezondheid en ons welzijn? Met welke uitdagingen worden gemeenschappen in het grensgebied geconfronteerd wanneer de gezondheid van hun burgers ernstig kan worden aangetast door milieufactoren uit buurlanden? Kunnen we samenwerken om deze verschillen te overbruggen, en zo ja, hoe?

 

Dit zijn de belangrijkste vragen die aan de orde kwamen tijdens de EMR-conferentie over milieugezondheid in Eupen op 22 juni. De conferentie werd bijgewoond door ongeveer 50 gezondheidsdeskundigen, professionals en belanghebbenden uit de EMR en daarbuiten.

Dr. Bettina Menne van het Regionaal Kantoor voor Europa van de WHO gaf een overzicht van de gezondheidsuitdagingen van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de grensregio. Dr. Odile Mekel van het Gezondheidscentrum van Noordrijn-Westfalen deed verslag van haar ervaringen met de place standard tool om burgers te betrekken bij de beoordeling van de kwaliteit van hun leefomgeving.

 

Daarnaast boden deskundigen uit België, Nederland en Duitsland hun visie op verschillende onderwerpen, waaronder:

 

– Klimaatverandering en hitte: hoe wordt deze kwestie aangepakt in de context van beleidsdoelstellingen in Vlaanderen en Kerkrade? 

– Ziektelast en milieurechtvaardigheid: inzichten van experts van Sciensano en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

– een gezonde leefomgeving: met speciale aandacht voor de manier waarop gezondheidsaspecten kunnen worden geïntegreerd in andere beleidsterreinen zoals stadsplanning,

– milieurisicofactoren voor de gezondheid, met name lucht en geluid, en hoe deze worden aangepakt op euregionaal en nationaal niveau.

 

De conferentie bood een platform voor het uitwisselen van ervaringen en kennis over milieu en gezondheid en klimaatverandering. De deelnemers kregen de duidelijke boodschap mee dat we de gezondheidsproblemen als gevolg van milieu en klimaatverandering in de grensregio alleen beter kunnen aanpakken door gezamenlijke actie.

 

Het evenement werd georganiseerd door euPrevent, met steun van de EGTS Euregio Maas-RijneuPrevent is een euregionaal netwerk voor gezondheidsbevordering. In dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners in het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland te verbeteren.

Foto’s: © EMR.