Inzet Straatcoach gemeente Simpelveld

Gedurende de zomerperiode start binnen de gemeente Simpelveld een pilot met de inzet van Straatcoaches. Straatcoaches bezoeken o.a. locaties waar veel jeugd samenkomt en waar ook de nodige overlast ervaren wordt. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk. De straatcoaches dragen een herkenbaar tenue (logo van Secutor op de borst met de tekst Straatcoach), werken in duo’s en hebben met name een preventieve insteek. Ze fungeren als bruggenbouwer en wenden zich in hun werkzaamheden dus niet uitsluitend tot jongeren maar ook tot buurtbewoners en ondernemers. Omdat de Straatcoaches binnen vrijwel alle gemeenten in Parkstad actief zijn, vergaren zij een veelzijdig beeld van de actuele jeugdgroepen en problematieken.

Hiermee wordt over de grenzen van de gemeenten samengewerkt en een gezamenlijke (Parkstad brede) aanpak nagestreefd. Bijkomend voordeel is dat daardoor een waterbedeffect wordt voorkomen, waarbij de overlast gevende jongeren gaan zwerven van de ene naar de andere plaats. Jongeren die zich niet houden aan de afspraken die gemaakt zijn met de Straatcoach, krijgen een huisbezoek. Tijdens dit bezoek worden ouders op hun verantwoordelijkheid als opvoeder gewezen.

De Straatcoach biedt de ouder daarbij – waar nodig – een helpende hand. Wanneer ouders niet weten hoe ze het gedrag van hun kind(eren) positief kunnen beïnvloeden, wijst de Straatcoach hen de weg naar de juiste instantie binnen het netwerk. Mocht je de Straatcoach tegen het lijf lopen, maak gerust een praatje met ze!

Tekst en foto