Vandaag bezocht staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Zij ging hier in gesprek over de kansen en uitdagingen rondom digitalisering, data en mensgerichte AI met name binnen het thema armoede en schulden.

Foto vlnr: Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, Burgemeester Roel Wever, Pieter Custers

Nederlandse digitaliseringsstrategie

De Nederlandse digitaliseringsstrategie bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. In dat kader bracht staatssecretaris Van Huffelen een bezoek aan de campus, om hier in gesprek te gaan over belangrijke maatschappelijke vraagstukken in relatie tot de digitaliseringsstrategie, in het bijzonder de aanpak van armoede en schulden.

Ze sprak onder andere met de waarnemende campus CEO Pieter Custers, de Heerlense burgemeester Roel Wever en wethouder Casper Gelderblom en directeur Stadsregio Parkstad Limburg Peter Bertholet, over het belang van structurele regionale samenwerking op het gebied van het creëren van werkgelegenheid, het aantrekken en vasthouden van talent, het aanjagen van de Limburgse economie en het stimuleren van innovatie.

Na dit gesprek kreeg ze een rondgang door de campus, met een bezoek aan de interactieve tentoonstelling van het ELSA Lab Armoede en Schulden. In de ruimte van het ELSA Lab namen de samenwerkingspartners Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, PNA-Group, TNO digitaal en de Universiteit Maastricht de staatssecretaris aan de hand van visuele elementen, kunst, en VR mee in de diverse projecten. Ze sprak over ethische vraagstukken rondom de toepassing van AI bij de bestrijding van armoede en schulden, burgerparticipatie​, en virtual reality als middel om bestuurders en beleidsmakers mee te nemen in de belevingswereld van mensen in armoede en schulden​. Bovendien werd gesproken over generatieve AI om overheidsbrieven begrijpelijker te maken​ en over op een verantwoorde manier data delen ten behoeve van vroegsignalering.

Tot slot bezocht ze Publics Ops, een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Nederlandse politie en de Brightlands Smart Services Campus om publieke code van en voor de (semi)overheid te beheren en op te schalen. Waardoor gebruik, de kwaliteit van de software en het slaan van een brug tussen markt en overheid wordt gestimuleerd.

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: “AI heeft de potentie om mensen te helpen bij armoede en schulden. Bij het ELSA Lab op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen wordt er door digitaal toptalent gewerkt aan concrete toepassingen. Niet alleen is de locatie van deze campus een cruciale hub in een internationaal netwerk van universiteiten, hogescholen, publiek en private organisaties. Het is ook een springplank naar Europa.”

Pieter Custers, waarnemend CEO Brightlands Smart Services Campus: “De Brightlands Smart Services Campus combineert wetenschap, ondernemerschap, talent en state-of-the-art faciliteiten op één plek. Zo ook in relatie tot de digitaliseringsstrategie en vandaag in het bijzonder de aanpak van armoede en schulden. Ik ben dan ook trots dat staatssecretaris Van Huffelen hier kennis komt maken met onze expertise en knowhow. Wij zijn een unieke, internationaal georiënteerde community waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen werken aan de ethisch en maatschappelijk verantwoorde inzet van digitale technologie. Zodat we de kansen benutten die deze technologie biedt én weten om te gaan met de risico’s ervan.”

Tekst en foto