Feestelijke opening van gerenoveerde B.S Gerardus-Majellaschool Heksenberg-Heerlen

College B & W Heerlen ook aanwezig op zaterdag 8 juli

Uit de school geschiedenis van de wijk Heksenberg-Heerlen blijkt dat de huidige B.S Gerardus-Majellaschool, gelegen aan de Hei Grindelweg, al op 17 december 1932 in gebruik werd genomen. Dus nu al 90 jaar. Bij de toenmalige ingebruikname was als hoofd van de R.K. Meisjesschool aangesteld Zuster Cleta, bijgestaan door Zuster Ceciliana en mej. Luyten. De R.K. Jongensschool kreeg als hoofdonderwijzer de heer F de Loo die werd bijgestaan door de heren onderwijzers A. van Velsen en E. van de Werf. Genoemde onderwijzers woonde overigens destijds alle drie op de Heerenweg. Omdat in1932 nog niet gedacht werd aan een kerk, werd besloten de zolder van de nieuwe school tot noodkerk in te richten. Tot zover een korte intro over de ingebruikname in 1932 van de huidige up to date gerenoveerde B.S.Gerardus-Majella.

De nu 2023 genoemde renovatie/verbouwing hield in dat de school en de peuterspeelzaal onder andere klaargemaakt werden voor modern, eigentijds onderwijs in een gebouw met meer open (werk)ruimtes. Na afgifte van de bouwvergunning kon de bouw/renovatie worden begonnen. Schooldirecteur Lia Boumans zei toen al: “wij waren heel enthousiast over de bouwplannen en zien ernaar uit om les te geven straks in ons vernieuwde gebouw”. Ryszard Kruszel van MOVARE deed er een schepje bovenop door aan te geven dat een schoolgebouw zowel fysiek aantrekkelijk moet zijn om een eigentijdse en veilige leeromgeving faciliteren. “Deze renovatie gaat hier in Heksenberg/Heerlen dan ook absoluut lukken”, aldus bestuurder Ryszard Kruszel.

Voorafgaande aan de nu voltooide bouwstart/renovatie onthulden Heerlens wethouder Jordy Clemens, bestuurder Ryszard Kruszel van MOVARE en schooldirecteur Lia Boumans op 14 februari 2022 het bouwbord bij Basisschool Gerardus Majella (zie foto). Op het bouwbord was dan ook te zien hoe het schoolgebouw na de renovatie eruit zou komen te zien. Dankzij deze renovatie werd het gehele schoolgebouw verduurzaamd, de binnenkant van het gebouw klaar “gestoomd” voor onderwijs van de toekomst. Bovendien werd tijdens de renovatie ook de schoonheid en authenticiteit van de buitenkant van het gebouw versterkt. 

B.S. Gerardus-Majella gaat er bovendien trots op dat op hun school alle kinderen sterren zijn. Zij stralen dan ook op hun eigen manier. Zij geven goed onderwijs en zorgen ervoor dat ieder kind zich veilig voelt en met plezier naar school komt, maar vooral veel leert. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er op school een fijne sfeer heerst, waarbij rust, reinheid en regelmaat heel belangrijk wordt gevonden.

Ook stimuleren zij de verbinding tussen de kinderen en de mensen uit de wijk. Zo zijn geregeld te gast met groepen bij Seniorenhof de Grindel. Maar ook nodigen zij bij tijd en wijle verenigingen om naar de school te komen. Ook nemen wij deel aan allerhande projecten, rondom verkeer, veiligheid, cultuur, carnaval

en andere sociale initiatieven.

Nu, juli 2023, is het dan zover dat het gerenoveerde/ vernieuwde schoolgebouw kan worden geopend. Maar dat gaat niet zomaar voorbij. In tegendeel zelfs want volgende week zaterdag 8 juli vindt van 10.00 tot14.00 uur het openingsfeest plaats. Iedereen is welkom om de opening van het gerenoveerde/vernieuwde schoolgebouw samen te vieren.

Openingsfeestprogramma op zaterdag 8 juli 2023

10.00 uur:                                                                                                                                                           start programma met doorlopend workshops en activiteiten (o.a.: de moestuinman, voetbal, tafeltennis, gymvereniging Fides, Parcifal, springkussen, ballonenclown, glitter tattoos, popcorn en suikerspin etc.).

10.30 uur:                                                                                                                                         optreden Jeugdafdeling Harmonie 

11.00 uur:                                                                                                                          presentatie Parcifal.

11.30 uur:                                                                                                                                              officiële opening met College van Burgemeester en wethouders.

12.30 uur:                                                                                                                                                                                                                                            optreden Meester Rene met muziekgroepje

14.00 uur einde festiviteiten.

Bijzondere dank van de school gaat ook uit naar Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek voor haar sponsoring betreffende een geluidsinstallatie voor alle schoolfestiviteiten en de Medenzeggenschapsraad B.S Gerardus Majella voor 2 picknickbanken.

De school is te bereiken via telefoonnummer:045-5285960 site:www.bs.gerardusmajella.nl en facebook: absgerardusmajella

Foto’s: Callie Steijaert

Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert