Rijksbijdrage van €5,7 miljoen voor 23 woningbouwprojecten in Parkstad

Startbouwimpuls

Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijdrage van 5,72 miljoen euro voor 23 bouwprojecten. 

Het zijn woningbouwprojecten die startklaar zijn, maar nog een extra impuls nodig hebben om tot uitvoering te kunnen komen. Het gaat om de toekenning van een subsidieaanvraag die medio oktober is ingediend, waardoor de start van de bouw van 835 nieuwe woningen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal nog dit jaar maar uiterlijk in 2025 plaatsvind.

Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijdrage van 5,72 miljoen euro voor 23 bouwprojecten. 

Het zijn woningbouwprojecten die startklaar zijn, maar nog een extra impuls nodig hebben om tot uitvoering te kunnen komen. Het gaat om de toekenning van een subsidieaanvraag die medio oktober is ingediend, waardoor de start van de bouw van 835 nieuwe woningen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal nog dit jaar maar uiterlijk in 2025 plaatsvind.

 

Om stilstand van de bouw te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Startbouwimpuls (Sbi) geïntroduceerd: een subsidie voor bouwprojecten. Dit zijn projecten, die ver genoeg zijn om de komende 2 jaar te starten, maar door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen. In het totaal zijn er in oktober bij het Ministerie van BZK meer dan 820 bouwprojecten ingediend, waarvan ongeveer 1/3 van deze projecten een bijdrage uit de Startbouwimpuls ontvangt.

Wethouder Tim Weijers, voorzitter Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg: 

We hebben in Parkstad de afgelopen maanden een tandje bijgezet in de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties om bouwprojecten uit te werken, die passen bij onze nieuwe Woonvisie. Door deze samenwerking hebben we succesvol kunnen inspelen op Startbouwimpuls. Ik zie de toekenningen vanuit het Rijk als een mooi resultaat van deze samenwerking, waarmee we kunnen zorgen dat de bouw van 835 woningen – ondanks de economische tegenwind – niet wordt vertraagd.’

Stadsregio Parkstad Limburg heeft in totaal 31 projecten ingediend voor een subsidiebijdrage uit de Startbouwimpuls. De subsidieaanvragen zijn samen met de ontwikkelaar, gemeente en Stadsregio Parkstad Limburg uitgewerkt. De colleges van B&W hebben ingestemd met het indienen van de subsidieaanvragen. De Provincie Limburg heeft een provinciale steunverklaring afgegeven.

Driekwart (74%) van de door Parkstad ingediende aanvragen zijn door het ministerie van BZK geselecteerd voor een bijdrage uit de Startbouwimpuls. Dit zijn 23 woningbouwprojecten. Hiermee kunnen 835 woningen gebouwd worden. Gemiddeld ontvangt de regio bijna €7.000 per woning. De financiële bijdragen gaan naar projecten van woningcorporaties, marktpartijen, én – in één geval – een bewonersvereniging.  

De totale bijdrage is opgebouwd uit bijdragen voor projecten uit de volgende gemeenten:

  • 193.950 euro voor twee projecten in Beekdaelen (34 woningen)
  • 1.341.592 euro voor vier projecten in Brunssum (182 woningen)
  • 2.514.289 euro voor acht projecten in Heerlen (363 woningen)
  • 1.197.150 euro voor vijf projecten in Kerkrade (184 woningen)
  • 177.175 euro voor twee projecten in Landgraaf (22 woningen)
  • 162.200 euro voor één project in Simpelveld (26 woningen)
  • 141.600 euro voor één project in Voerendaal (24 woningen)

    Foto en Tekst: Regio Parkstad Limburg