45r

 

 

Open Dag opgravingen Tempsplein

Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen naar een Romeinse spitsgracht en andere archeologische resten op het Tempsplein in Heerlen (Centrum).

De spitsgracht mag met 5 meter diepte bijzonder worden genoemd. Archeologen zijn ter plekke om belangstellenden rond te leiden en uitleg te geven over het onderzoek.

De afgelopen maanden heeft een team van archeologen bijzondere ontdekkin-gen gedaan op het Tempsplein in Heerlen. Daar zijn talrijke resten aan het licht gekomen van de Romeinse Vicus Coriovallum en het Castellum, de versterking uit de derde en vierde eeuw. Een aantal archeologische vondsten werpt zelfs een nieuw beeld op van het rijke Romeinse verleden van Heerlen.

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek waren de voorgenomen rioolwerkzaamheden en de herinrichting van het plein. Omdat hier resten verwacht werden van burgerlijke en militaire bewoning uit de Romeinse tijd, zijn de rioolwerkzaamheden uitgevoerd onder toezicht van een archeoloog.

Tijdens de werkzaamheden zijn Romeinse resten teruggevonden van een secundaire Romeinse weg, gebouwfunderingen, talrijke Romeinse voorwerpen, een Romeinse spitsgracht en resten van zes pottenbakkersovens.

www.heerlen.nl

Foto Lucho Carreno

 

Geef een reactie