Peter van Zutphen is Wethouder van de gemeente Heerlen en Sp-er.

Veel mensen kennen hem nog uit de jaren dat hij voor de SP actie voerde en mensen hielp bij het SP-spreekuur. En als lid van de Heerlense gemeenteraad en Provinciale Staten van Limburg voerde hij stevig oppositie tegen het toenmalige bestuur. Maar met een kleine onderbreking is hij nu al vanaf 2002 zelf wethouder

Waar komt Uw maatschappelijke betrokkenheid vandaan die uiteindelijk heeft geleid tot uw wethouderschap?

Thuis werd vanouds het nieuws gevolgd en veel over politiek gepraat. Ik had twee oudere broers die destijds als student volop in de toenmalige linkse studentenbeweging zaten. Maar vooral de toenmalige Viëtnam-oorlog, met de gruwelijkheden van het grote rijke Amerika tegen de bevolking van een straatarm land heeft mij gegrepen en mij ertoe gebracht maatschappelijk betrokken te zijn. Ik was net 17 toen ik in 1972 lid werd van de voorganger van de SP, datzelfde jaar heb ik de SP mee opgericht. Sedertdien ben ik volop actief voor de SP. Ik woonde in Beek, zat toen nog op school, heb die netjes afgemaakt en ben daarna in 1973 in Heerlen komen wonen waar toen al een SP-afdeling was. Daarna veel baantjes gehad, maar ik werd ook vaak ontslagen als ik mijn mond opendeed, bijvoorbeeld over werken met asbest.

modderw1981-17

 

 

 

 foto augustus 1981. Samen met bewoners van de Kasteel Hoensbroeklaan in Hoensbroek bood Peter van Zutphen  aan wethouder Hummel van de toenmalige gemeente Hoensbroek een fles modderwater aan. Afkomstig uit de kelders van de huizen daar, met de vraag aan de wethouder iets te doen aan de wateroverlast.

In al die jaren sociale strijd zijn de idealen voor mij hetzelfde gebleven, maar zijn de manieren waarop je daarmee bezig bent heel anders geworden. Door verschillende omstandigheden blijf je leren van je ervaringen.

Ik ben in alle opzichten heel trouw en toegewijd zowel privé als in mijn werk. Ik ben heel vasthoudend en strijdbaar als het gaat om wat ik wil bereiken. Daarbij ben ik geduldig en meestal heel rustig, tenzij het nodig is dat ik boos word.

Van 1982 tot 2001 was ik de kartrekker van het spreekuur van de Hulpdienst van de SP in Heerlen, van heel klein tot heel groot.

In 1990 ben ik gemeenteraadslid geworden. En vanaf 2002, met een onderbreking van 20 maanden, wethouder. Ik heb nu Welzijn, Zorg, Wonen en Herstructurering in mijn portefeuille.

U bent nu meer dan 2 periodes Wethouder. Hoe kijkt U op deze periodes terug?

De eerste wethouders periode was een “vechtcollege” dat toen ook vroegtijdig gevallen is. Vanaf 2006 heb we als SP-wethouders steeds in een prima team met wethouders van andere partijen gezeten. En hebben we de omslag van een spiraal naar beneden naar een spiraal naar boven, die Heerlen sedertdien doormaakt, met zijn allen kunnen bewerkstelligen. Maar er is nog héééél veel te doen. Het is heel hard werken, het zijn tropenjaren, maar ik doe het graag! Met name op sociaal gebied loopt Heerlen voorop. Niet uit luxe, de problematiek is in Heerlen veel groter dan gemiddeld in het land. Maar we maken keuzes om daar wat aan te doen. Door bijvoorbeeld op zorg- en welzijnsgebied ruimte en vertrouwen te geven aan de professionals met de voeten in de modder, in plaats van alles vanuit het gemeentehuis te willen bepalen en door ons armoedebeleid dat zich met name richt op kinderen.

De opwaartse trend na tientallen jaren neergang is nu al merkbaar en zal doorzetten.

Natuurlijk ben ik er heel trots op dat de SP in Heerlen zo groot is, en dat dat ook merkbaar is bij de keuzes die we maken. En een heel grote meerderheid van de raad wil ook het beste met de stad, los van eventuele meningsverschillen hoe dat dan moet. Jammer dat er ook enkele raadsleden zijn die het leuk vinden met verdraaide verhalen of zelfs leugens onze stad naar buiten toe door het slijk te halen. Maar een heel grote meerderheid laat zich daardoor niet van de wijs brengen.

Hoe ziet u de toekomst als wethouder en SP-er?

Als wethouder hoop ik dat Heerlen af komt van de sociale achterstanden en van de sociale problemen die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven.

Als SP-er blijf ik ervoor strijden dat in Nederland en de wereld het belang van de gewone mensen boven het belang van het kapitaal gaat.

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie