Hoofdmenu

Conferentie Burgerinitiatieven op 18 november in Hoensbroek

DROMEN KOMEN UIT IN HEERLEN-NOORD 

Op vrijdag 18 november worden zes burgerinitiatieven gepresenteerd tijdens een conferentie in buurthuis De Koffiepot in Hoensbroek. Het zijn initiatieven die er voor gezorgd hebben dat open plekken in de buurten veranderd zijn in nieuwe plekken voor ontmoeting, natuur of landbouw. Voorheen stonden op deze plekken huizen en gebouwen of lagen er sportvelden. De conferentie is bedoeld voor bewoners uit Heerlen-Noord en andere geïnteresseerden. Mensen met nieuwe ideeën krijgen alle ruimte om deze naar voren te brengen.

Van droom naar werkelijkheid
In de afgelopen twee jaar hebben zich zo’n dertig burgers en verenigingen bij de gemeente Heerlen gemeld met hun idee over het gebruik van een open ruimte. Zo is het Schurenberger Park ontstaan: een levensloopbos annex activiteitenterrein, ontwikkeld door burgers uit Maria Gewanden.

Iets verder is de Paardenaccommodatie Mariarade te vinden waar de initiatiefnemer jongeren verbindt met paardensport. Meer bekend is wellicht stadsboer Peter Erkens, die in Palemig een gemengd boerenbedrijf runt met aandacht voor stad en land; mens en dier.

Onder meer deze initiatiefnemers zullen hun idee of project presenteren. Aanwezigen mogen hen vragen stellen over alles wat met de realisatie van hun droom te maken heeft gehad.

Brooker
Alle dertig initiatieven komen voor op een lijst onder de naam ‘Gebrookerbos’. Er is een zogenaamde brooker aangesteld die inwoners of organisaties met nieuwe ideeën zal ondersteunen bij de realisatie daarvan. De brooker, Jos Reinders, heeft daarnaast tot taak om de burgerinitiatieven met elkaar te verbinden zodat kennis en ervaring uitgewisseld worden. Tijdens de conferentie fungeert hij als gastheer.

De brooker onderhoudt nauw contact met de gemeente. Hierdoor worden initiatieven van burgers kansrijker omdat ambtenaren helpen bij bijvoorbeeld het uitzoeken van bestemmingsplannen voor een bepaald terrein of bij het aanvragen van vergunningen. Ook denken ambtenaren mee bij het inrichten van een open plek, het aanleggen van groenvoorzieningen of over de keuze en gebruik van materialen.

Aanmelden

De Conferentie Burgerinitiatieven vindt plaats op vrijdag 18 november vanaf 13.00 uur in De Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190 in Hoensbroek. De conferentie is gratis toegankelijk voor geïnteresseerden. Inschrijving vindt plaats door het sturen van een bericht naar jos.reinders@neimed.nl. Aansluitend ontvangt men het volledige programma van de conferentie.

Foto: neimed.nl