Terug van weggeweest: Berberapen

 

In 2017 wordt de diercollectie van GaiaZOO uitgebreid met berberapen (‘Macaca Sylvanus‘). Dit worden de eerste én de laatste dieren die je zult zien tijdens een parkbezoek. Hun zeer ruime verblijf wordt namelijk gebouwd tegenover de winkel op de locatie waar nu de lynxen leven en zal zich uitstrekken over ‘de IJstijd’ tot aan de veelvraten en het huidige beververblijf. De replica’s van de mammoet, het reuzenhert en wolharige neushoorns maken dus plaats voor een grote groep berberapen. De lynxen verhuizen op hun beurt opnieuw naar een veel groter verblijf dat komt te liggen tussen het nieuwe berberapenverblijf en het Limburgse hart van de ZOO. Als bezoeker loop je straks tussen beide diersoorten door en dit nieuwe pad loopt naadloos over in de nieuwe Taiga | Volière en verder langs de kamelen richting de rode panda’s. Hiermee wordt onze Taiga-collectie onvergelijkbaar met welke dierentuin dan ook.

Limburgse apen?

Een bezoek aan de Limburgse dierentuin start en eindigt straks met berberapen. Dat lijkt onlogisch, maar vlakbij het Limburgse Tegelen zijn fossiele resten van deze apensoort gevonden, waaruit blijkt dat hun verspreidingsgebied zich ooit tot in onze provincie uitstrekte. Makaken hebben van alle apen de noordelijkste verspreiding; ook in koudere klimaten kunnen ze goed leven. Waarschijnlijk leefde de ‘makaak van Tegelen’ dan ook niet in een heel warm klimaat.

Bedreigde diersoort
In het verleden leefden berberapen in grote delen van noordelijk Afrika en zuidelijk Europa. De afgelopen decennia raakte deze aap bedreigd door houtkap en begrazing door vee. Ook worden berberapen verhandeld als huisdier of ter vermaak van toeristen ingezet. Daardoor leeft de inmiddels ernstig bedreigde berberaap alleen nog in enkele geïsoleerde gebieden in Marokko en Algerije. De dieren kunnen dus heel goed steun gebruiken. GaiaZOO wil een actieve bijdrage aan de instandhouding van de soort leveren door het Europese fokprogramma van deze soort te coördineren. De apen in de dierentuin zijn daardoor de ambassadeurs van hun bedreigde soortgenoten in het wild. Daarnaast steunt de natuurbehoudstichting Gaia Nature Fund ook het dierenbeschermingsproject in Marokko.

Lynxen in Limburg
Het is in de korte historie van GaiaZOO de derde verhuizing voor de lynxen naar steeds een groter verblijf. Dit is gelegen tussen het nieuwe apenverblijf en ‘Limburg’, het centrum van de ZOO. Hoewel van nature een solitaire roofkat, kan de groep in GaiaZOO het goed met elkaar vinden en zorgen ze voor veel nageslacht en dus biedt de dierentuin ze graag nog méér ruimte. Omdat de soort ook in het wild steeds vaker de Limburgse grenzen oversteekt vanuit de Ardennen en de Eiffel is het logisch om hun nieuwe verblijf ook in het Limburgse hart van GaiaZOO te laten starten. Waar tot voor kort nog de laplanduilen, sneeuwuilen en bevers zaten, komt straks dus een prachtig nieuw lynxenverblijf.

Foto GaiaZoo Kerkrade

www.gaiazoo.nl

Geef een reactie