Tijdens de op zondag 8 januari 2017 op de Markt in Kerkrade gehouden prinsenproclamatie van d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain “Alaaf Kirchroa 1936”, is de heer
RUBEN HELTZEL
uitgeroepen als 73e stadsprins van Kerkrade.

Ruben Heltzel (25), zoon van Thom en Leonne Heltzel en broer van Myrne, is op 20 augustus 1991 geboren. Zijn ouderlijk huis, Graan 19 in het Rolduckerveld, zal de komende weken als prinslieje reziedens dienen. Door zijn proclamatie als sjtadsprins va Kirchroa is voor Ruben een langgekoesterde wens uitgekomen. Ruben, die verkering heeft met Iris, is een rascarnavalist. Zijn achterban is ook helemaal vasteloavendsjék. KVV preziedent Walter Sterk laat aantekenen: D’r pap, de mam, ’t sjwester, de vrundin, d’r opa en de oma zoeë wie óch de sjweiereldere. Allenäu zunt zie rammenassejék en sjtoots óp de nui hoeëgheet.
De nieuwe stadsprins is lid van sjpasverain Ummer Sjroep en heeft in zo wat alle optochten die in Kerkrade worden georganiseerd meegelopen. Hij is nog steeds de (nooit afgetreden) prins van zijn judoclub. Ruben heeft na zijn middelbare school, VWO in Kerkrade, College Rolduc, de opleiding verkeersvlieger afgerond. Momenteel is hij werkzaam bij Obvion Hypotheken in Heerlen. Ruben is een echte sportman. Zijn talenten voor judo (Arashi Nulland, 3e dan) en voetbal (v.v. Chevremont) zijn daarvan het tastbare bewijs.

De kersverse stadsprins zal regeren met de waal en woape-sjpróch:

Mit vasteloavend rejiert de sjpas, va Blieërhei bis óp d’r Sjtaat.
Vier sjpringe, danse en zinge bis deep, jans deep in de naat.
En wisse da ee dink zicher, zicher en jewis.
Dat Kirchroa ’t allersjunste óp dis eëd is.

Op zondag 22 januari a.s. bestaat de gelegenheid om de nieuwe stadsprins van Kerkrade te feliciteren tijdens de Prinse-emfank in de Rodahal. De receptie begint aldaar om 17.11 uur.

 

 

Geef een reactie