Wethouder Peter van Zutphen was al weer in Vrieheide.

Wethouder Peter van Zutphen was al weer  in Vrieheide. Deze keer voor de verkeersveiligheid: rond basisschool De Schakel, en op de Anjelierstraat en Schrieversheideweg.

Geen van boven af door gemeente en politie bedachte maatregelen. Maar een samenwerking tussen de school, de ouders, de buurtorganisatie, de politie en de gemeente. En niet te vergeten de kinderen.

Niet alleen verkeersmaatregelen, in overleg met alle betrokkenen, en de “sterke arm” van de politie. Maar óók praten met de ouders en de buurtbewoners om het probleem van bijvoorbeeld parkeren bij de school en hard rijden duidelijk te maken. Het doel is dat 90 % van de mensen zich daardoor zelf aan de verkeersregels houdt, en dat nog maar tegen 10 % met boetes gewerkt hoeft te worden.

Bij de school is nu aan een kant van de weg een stopverbod. Op de Anjelierstraat zijn bloembakken geplaatst om het verkeer in de 30-kilometerzone af te remmen. En vanmiddag ook met snelheidscontroles met een lasergun. Deze week nog niet gevolgd door boetes. Overtreders moesten stoppen en werden vervolgens streng toegesproken door kinderen die hen streng toespraken.

Binnenkort blijft het niet bij een waarschuwing, en wordt hardrijders ook beboet!

Zoals jullie zien mocht ik ook zelf de lasergun vasthouden. En je ziet Vinnie vol vuur een automobilist toespreken!

Foto’s uit bericht van de Wethouder Peter van Zutphen.

Geef een reactie