Analyse Scheiden van afval scheidt de geesten

 

RD4, dat de gemeentelijke afval- en reinigingstaken uitvoert, wil binnenkort nog maar een keer per maand restafval (grijze container) in de Parkstad ophalen. De gemeenteraden van de diverse Parkstadgemeenten hebben daarover in het najaar het laatste woord. Ze kunnen hun fiat geven, maar er ook een stokje voor steken.

Volgens de Rd4 wordt er steeds minder restafval aangeboden omdat mensen steeds beter afval scheiden en kan de twee wekelijkse ophaal tot voor twee jaar was dat wekelijks daarom vanaf nu ook uit kostenbesparing ook prima een keer per vier weken. Menigeen gruwt bij die gedachte. Meurende containers in de hete zomermaanden zijn bepaald geen prettig vooruitzicht. Daarbij stapelt het huisvuil in de natuurgebieden zich op sinds de verminderd ophaal en de invoering van een betaalsysteem voor restafval. De opruimkosten zijn voor de gemeenten die deze kosten via de WOZ weer doorberekenen aan haar inwoners.

Betalen voor restafval moet inwoners stimuleren hun afval nog beter te scheiden. De hoeveelheid restafval is volgens de Rd4 gedaald van 222 naar 148 kilo per inwoner en moet in 2020 verder omlaag naar 100 kilo. Daarom heeft Rd4 het tarief voor ophalen van restafval al verhoogd naar 7,25 euro per keer. Op termijn wil Rd4 restafval helemaal niet meer ophalen, dan zouden inwoners het moeten brengen naar nog in te richten milieuperrons of containers. Hoe en wanneer dit gebeurt is onduidelijk, maar bij flats worden nu al vaker containers geplaatst waar bewoners hun afval tegen betaling kunnen brengen.

Volgens de Rd4 kunnen ook steeds meer soorten afval kunnen gratis aangeleverd of gebracht worden. Niet alleen Groente-Fruit- en Tuinafval (gft) en plastic, metaal en drankpakken (PMD), maar ook oud ijzer, glas, boeken, elektrische apparaten, papier, klein chemisch afval, textiel, asbest vet en olie.

Dat klinkt allemaal logisch maar feit is dat anno heden drie tot vier keer per week een vuilniswagen door de straten rolt. Interessante vragen zijn of dit milieuvriendelijk en dit kostenbesparend is. Een keer per week een vuilniswagen en alles ter plekke op het stort scheiden lijkt beduidend efficiënter en kostenbesparend. Een prikkelende vraag is ook waarom inwoners van Parkstad tot in extremist afval moeten scheiden terwijl dit in Amsterdam niet hoeft. In de hoofdstad van Nederland doet men namelijk niet aan afvalscheiding. Dat is hier in Amsterdam niet te realiseren”, zegt inwoner Ed Nijpels. De oud-VVD-minister is topspeler van het maatschappelijke middenveld in Nederland werkt drie dagen per week als kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en is voorzitter van de Borgingscommissie, die toezicht houdt op het Energieakkoord. Lees: het duurzamer maken van de energievoorziening, zoals werkgevers, werknemers, milieuorganisaties en overheid in 2013 overeenkwamen.

Archieffoto Parkstadactueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie