Zoals tijdens onze laatste algemene ledenvergadering reeds medegedeeld, zijn wij ons als bestuur de afgelopen periode gaan oriënteren naar een mogelijk samenwerkingsverband op jeugdniveau met een andere voetbalvereniging in de regio.

Deze samenwerking willen we graag aangaan om onze jeugdafdeling breder te maken, zodat we als vereniging onze jeugdspelers nog meer mogelijkheden kunnen bieden. We zien nu te vaak dat jeugdspelers verkassen naar een andere vereniging of stoppen met voetballen, omdat wij binnen FC Hoensbroek geen geschikt elftal of andere mogelijkheden voor hen hebben. Dat is uiteraard voor ons, maar ook voor deze jeugdleden een slechte zaak. Deze jeugdleden zijn per slot van rekening vaak toch al een hele poos lid zijn van onze vereniging en dan is het jammer wanneer zij stoppen of elders hun geluk moeten zoeken.

Daarom zijn wij gestart met oriënterende gesprekken met de voetbalverenigingen rksv Minor en rkvv Wijnandia. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat alle drie de partijen enthousiast zijn om bij wijze van proef 1 jaar samen te gaan werken. Hierbij is er voor gekozen om te gaan samenwerken bij de JO17, omdat bij Minor en Wijnandia in deze leeftijdscategorie de noodzaak tot samenwerking het grootst is.

Dit betekent dat wij voor al onze teams in deze leeftijdscategorie bij de KNVB deze samenwerking zullen aanvragen. In ons geval heet deze leeftijdscategorie dan FC Hoensbroek/Minor/Wijnandia ST JO17
Verder is er besloten dat alle drie de JO17-teams op het sportcomplex van FC Hoensbroek zullen trainen en daar ook hun thuiswedstrijden zullen spelen.

Voor onze leden zal er niets veranderen en wij als bestuur zullen deze samenwerking samen met de andere verenigingen gedurende het jaar evalueren om te bekijken of er een vervolg komt of dat de samenwerking na 1 jaar alweer stopt.

Uiteraard hopen wij voor zowel onze leden, alsook de jeugdleden van rksv Minor en rkvv Wijnandia, dat deze samenwerking slaagt en wij zo in de toekomst nog meer mogelijkheden te bieden hebben voor al onze leden.

 

Geef een reactie