Jongeren van het Arcus College presenteerden donderdag 29 juni hun adviezen over jongeren en armoede aan wethouder Peter van Zutphen.

De groep onderzocht in het project Speaking Minds armoede in Heerlen. Ze onderzochten waar jongeren met geldproblemen tegenaan lopen door een bezoek te brengen aan de Kledingbank en de Buurthulp. Ook interviewden zij leeftijdsgenoten en hielden een online enquête. Daaruit kwam onder meer naar voren dat jongeren vaak niet weten waar ze terecht kunnen als ze problemen hebben met geldzaken.

Speaking Minds is een project van Save the Children, Defence for Children. In het project gaan jongeren en de gemeente samen op zoek naar mogelijke struikelblokken op het gebied van jongeren en armoede, en vervolgens zoeken ze samen naar oplossingen.

Peter van Zutphen:
“We hebben in Heerlen veel voorzieningen rond armoede voor kinderen hebben. We slagen er ook steeds vaker in om ouders te bereiken en hen te informeren en zo nodig te helpen. Maar we moeten natuurlijk ook de jongeren zelf bereiken. Uit het onderzoek van de jongeren blijkt dat we daar nog veel te doen hebben.”

Na de vakantieperiode wordt er verder gepraat met de jongeren, wethouder jongeren Jordy Clemens, en welzijnsinstelling Alcander.

Bron Gemeente Heerlen en Foto Harrie Lambrichts

Geef een reactie