Maandag 9 oktober: Lezing Vogels en klimaatverandering in Kerkrade.

 

 

Maandag 9 oktober geeft het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap Limburg in Kerkrade een lezing over vogels in Limburg en de invloed van de klimaatverandering op de vogelwereld. Gastspreker is Henk Sierdsema, werkzaam bij SOVON-Vogelonderzoek Nederland. Plaats van handeling is Café Wilhelmina aan Akerstraat 166 te Kerkrade. Aanvang: 20.00 uur Toegang gratis.

Henk Sierdsema toont aan welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor onze vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot veranderingen in verspreiding en populatiegroottes: welke soorten gaan we in de toekomst verliezen, en welke soorten kunnen we juist verwelkomen als gevolg van de opwarmende omstandigheden?

Ook zal vogeldeskundige Sierdema ingegaan op veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als de activiteitspatronen van vogels en hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen? En welke gevolgen heeft dit voor de toekomst van de Nederlandse vogels?

En kunnen we hier al de voortekenen van zien in de monitoringprogramma’s en de resultaten van het recente atlasproject? Bij die laatste vraag zal ook specifiek worden ingezoomd op de situatie in Limburg: wat er veranderd in de afgelopen decennia in de Limburgse vogelstand en kunnen we hierin ook de effecten van klimaatverandering in herkennen.

Foto’s®parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie