Hoofdmenu

Pro­vin­ci­a­le Sta­ten­ver­kie­zin­gen 20 maart

De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019. Aan de verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen.
Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en varieert van 39 tot 55 leden.

De Provincie Limburg telt 47 Statenleden.

Woon je in Limburg en ben je 18 jaar of ouder? Breng dan je stem uit! Laat je zien op 20 maart en bepaal mede de koers voor Limburg.

 

kandidatenlijsten_verkiezing_van_de_leden_van_de_provinciale_staten_van_limburg_kieskring_i_maastric

Provinciale Staten in vogelvlucht

Nederland telt 12 provincies. De voornaamste taken van Provinciale Staten zijn naast het volk vertegenwoordigen het stellen van (financiële) kaders en het controleren van het bestuur van de Provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten.

Een bijzondere bevoegdheid van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt 2 maanden na de Provinciale Statenverkiezingen: op maandag 27 mei 2019.« (Vorig nieuwsbericht)