Hoofdmenu

Nieuwe bloemenvelden voor veldbijen op de Brunssummerheide

 

 

Natuurmonumenten zaait enkele percelen aan de rand van de Brunssummerheide in met speciale bloemmengsels die het leefgebied van zeldzame veldbijen versterken. Op meerdere plaatsen in dit Natura2000 – gebied zullen kleurige velden met een grote variëteit van inheemse bloemen en kruiden ontstaan. Daarmee ontstaan betere kansen voor de zeer zeldzame veldbijensoorten zoals de Ericabij, de Grote harsbij en de Zilveren zandbij. Deze onmisbare, specifieke insectensoorten voeren op de Brunssummerheide een duchtige concurrentiestrijd met de overige veel voorkomende bijensoorten. Deze actie draagt dus direct bij aan de bescherming en het behoud van de veldbijen en wordt gerealiseerd met de opbrengsten van de kerstbomenactie van IKEA Heerlen. Hebt u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met Natuurmonumenten Zuid-Limburg T. 045-521 25 22 of met zuidlimburg@natuurmonumenten.nl

 

Uitgekiend zaaiplan

De Brunssummerheide is een Natura2000-gebied waar verscheidene sterk bedreigde wilde bijen voorkomen. Dit betreft onder andere Ericabij (Megachile analis), Zilveren zandbij (Andrena argentata) en Donkere zijdebij (Colletes marginatus). Deze bijzondere lokale  bijenfauna vraagt om een uitgekiend bloemen- en kruidenmengsel in hun directe omgeving. Dat is belangrijk voor het in stand houden van hun voedselvoorraad en hun nestplaats.

Zo worden op enkele percelen met een schrale zandbodem de inheemse soorten als Grasklokje, Tormentil en Viltganzerik ingezaaid. Daar waar de bodem kleiig en lemig is worden voedselplanten als: Bitterkruid, Grote bevernel en Veldlathyrus ingezaaid.

Foto logo IKEA

Met dank aan IKEA

Deze actie wordt gerealiseerd met de opbrengsten van de kerstbomenactie van IKEA Heerlen. Sinds enkele jaren heeft deze samenwerking bijgedragen aan meerdere bezoekers- en natuurvriendelijke verbeteringen in de natuurgebieden die Natuurmonumenten beheerd. Zo zijn er speeltoestellen in een natuurspeelplek aangeschaft, zijn er bomen aangeplant, zijn er rustbanken geplaatst op de Sint-Pietersberg en zijn er zelfs mierentunnels gerealiseerd. “Zonder deze vorm van hulp waren deze projecten niet gerealiseerd. Ze hebben een paar mooie extra’s aan onze natuurgebieden toegevoegd”, aldus Beheercoördinator Frans Reijnen van Natuurmonumenten. “Met deze laatste actie wordt ook de bescherming en het behoud van de veldbijen actief ondersteund. Hoe klein het diertje ook is, dit is een grootse actie om de natuurkwaliteit van de Brunssummerheide te koesteren”.

Hebt u vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met Natuurmonumenten Zuid-Limburg T. 045-521 25 22 of met zuidlimburg@natuurmonumenten.nl

Foto’s Natuurmonumenten

 « (Vorig nieuwsbericht)