Hoofdmenu

Rioolonderhoud in Landgraaf

Uit recente video-inspecties van het riool, is geconstateerd dat het riool zich in slechte toestand bevindt. De riolering zal daarom worden gerenoveerd.

De werkzaamheden zullen in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De werkzaamheden vinden met name plaats nabij de rioolputten. Wanneer de werkzaamheden in uw straat plaatsvinden, krijgt u uiterlijk drie dagen van tevoren een brief.

In de straat zal de riolering worden gerelined. Concreet betekent dit, dat er een flexibele kunststof voering door het bestaande riool wordt geschoven, die daarna wordt uitgehard met UV-licht. De voordelen van deze methode  zijn dat er snel en adequaat gewerkt kan worden met zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners. Tevens worden een aantal rioolputten gesloopt en vergroot.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode eind mei tot en met eind juni. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de firma Swietelsky Faber uit Duitsland. Het slopen en vervangen van de rioolputten wordt uitgevoerd door de firma Janssen uit Eygelshoven.

Omdat het riool gedeeltelijk buiten gebruik is, verzoeken wij u het waterverbruik, op de dagen dat er in uw omgeving wordt gewerkt, te beperkenHet toilet kan normaal gebruikt worden. Als er bij u in de straat gewerkt wordt staan er auto’s van de firma Swietelsky &Faber.

Hoewel er alles aan wordt gedaan om deze te voorkomen, is overlast niet geheel uit te sluiten. Zo zal er een aantal vrachtwagens in de straat staan, waardoor het verkeer enigszins hinder kan ondervinden. Daarnaast zult u mogelijk styreen ruiken. Dit is een chemische stof die vrijkomt bij het uitharden van de kunststofvoering. Styreen is onschadelijk voor uw gezondheid en de geur verdwijnt na een paar uur.

Foto Gemeente Landgraaf« (Vorig nieuwsbericht)