Hoofdmenu

Week van de Jonge Mantelzorger

Deze week (1-7 juni) is de Week van de Jonge Mantelzorger. Tijdens de landelijke campagne ‘Deel je Zorg’ worden jonge mantelzorgers aangemoedigd om te praten over de zorg die ze verlenen aan naasten.

In Nederland is één op de 5 jongeren mantelzorger. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een zieke vader of moeder.

Deze zorg is voor veel van deze jongeren vanzelfsprekend. Tegelijkertijd vindt ruim de helft deze zorg ook zwaar. Vriendjes, school of hobby lijden er soms onder. En het is soms moeilijk om een eigen leven op te bouwen.

Deel je zorg

Jonge mantelzorgers vinden hulp vragen lastig. Vandaar de campagne ‘Deel je Zorg’. Voor een ander zorgen kan alleen als je ook goed voor jezelf zorgt. Dit doe je door over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te geven en hulp te zoeken als het nodig is.

Kijk op mantelzorg.nl/jongzorgen.nl of  www.mantelzorgparkstad.nl.

Of stuur een mail naar info@mantelzorgparkstad.nl. Je kunt ook bellen, (045) 211 4000.

Foto gemeente Brunssum(Volgend nieuwsbericht) »