Theo Sponselee nummer 2 van GroenLinks Heerlen

1

 Korte intro: met veel belangstelling heeft de redactie van ParkstadActueel, naar aanleiding van de gestelde vragen aan Theo Sponselee van partij GroenLinks Heerlen en vervolgens zijn antwoorden, doorgenomen. Van redactiezijde hiervoor een welgemeend chapeau. Gezien de doordachte strekking van zijn keurig en duidelijk geformuleerde antwoorden beperkt de redactie zich tot deze korte intro.

 

Theo jij behoort, namens Groen Links als tweede op de verkiezingslijst, waarschijnlijk tot de nieuwe gezichten in de Heerlense gemeenteraad. Kun je in het kort omschrijven wie Theo Sponselee is?

“Van origine ben ik een Zeeuw, ik woon echter al decennialang in Parkstad waarvan het grootste deel in Heerlen. Ik ben getrouwd met mijn man Raymond. Als groepstherapeut werk ik in Zuyderland op de locatie Kerkrade. Ik bezoek graag de sportschool en geniet van wandelingen. Ik ben vooral gesteld op mijn vriendenkring”

Hoe ben je politiek geëngageerd geraakt en sinds wanneer ben je actief in de politiek?

 “Maatschappij en politiek hebben al heel lang mijn aandacht. Begin jaren ‘80 was ik lid van een van de voorlopers van GroenLinks-PPR. Door studie en werk was dat toen niet combineerbaar voor me. Ik maak me zorgen om de planeet en hoe we die uitgeput overdragen aan de volgende generaties, hoewel ik kinderloos ben voel ik hier een grote morele verantwoordelijkheid. In plaats van me daar zorgen over te maken kan ik ook (politiek) iets doen. Als bij geen andere partij is aandacht voor o.a. klimaat al jarenlang goed geborgen bij GroenLinks. Daarbij komt dat de tweede kamer verkiezingen van maart vorig jaar teleurstellend verliepen voor GroenLinks met zetelverlies. Om deze genoemde factoren ben ik lid geworden bij GroenLinks om zo lokaal mijn bijdrage te kunnen leveren. Al gauw maakte ik deel uit van het campagneteam, waar vooral leden van Dwars, de jongerenbeweging van GroenLinks deel van uit maken. Hun enthousiasme en inzet heeft mijn al aanwezige motivatie voor deelname vergroot”

Ben je voor de komende verkiezingen, in maart a.s., voor het eerst verkiesbaar voor een politieke partij?

“Ja, dat is zo. Ik maak tegelijkertijd mee hoe spannend dat is, hoeveel werk erbij komt kijken om campagne te voeren en dan is er daarnaast nog een programmacommissie druk geweest met het  schrijven van het verkiezingsprogramma en zijn er nu extra veel bestuurlijke taken”

Hoe blijf jij in contact met je kiezer en de achterban van partij GroenLinks?

“Ik ben aanspreekbaar en wil me toegankelijk opstellen. In de campagnetijd worden verschillende werkbezoeken afgelegd. Na de verkiezingsdag wil ik in de termijn van 4 jaar contacten blijven onderhouden met verschillende instellingen. Door zichtbaar te zijn, deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten wil ik met de achterban in contact blijven. Een luisterende houding aannemen vind ik daarbij belangrijk om signalen op te kunnen pakken en om te zetten in verbeterinitiatieven”

Wat doe je naast je beroepswerk en het vrijwilligerswerk?

“Mijn relatie is mijn hoogste waarde, daar ruime aandacht in hebben, er voor elkaar zijn is me dan ook heel wat waard. Zorgen voor en genieten van onze 3 langhaar katten. Het geregeld ontmoeten van vrienden is heel  belangrijk voor me. Kranten lezen en nieuwsberichten volgen. Wandelen en koken, nieuwe recepten uit proberen. Na de Lock Down weer de sportschool bezoeken en trainen. En zeker ook weer gaan genieten van het culturele aanbod van Heerlen”

Je werkt in de zorg: Waarom is zorg, zeker in deze Coronapandemie, zo belangrijk en hoe  staat GroenLinks hier tegenover?

“De zorg, dat gaat me zeer aan het hart. Vanaf mijn 17e jaar werk ik erin en daarvoor deed ik al vakantiewerk in de zorg. .Natuurlijk is zorg belangrijk, altijd, niet alleen nu in de pandemie. Vroeg of laat krijgen we allemaal er zelf mee van doen en dan behoort zorg toegankelijk te zijn. Het is vreselijk dat hulpverleners als brandweer, politie en ambulancepersoneel gehinderd worden in hun vak doordat ze stenen of vuurwerk moeten ontwijken, terwijl ze hulp willen bieden. Zuyderland voert actief campagne tegen (verbaal) geweld. Als ik op een poster lees dat een collega zegt: vandaag ben ik al 4 x uitgescholden, dit kan zo niet verder…dan schrik ik daar enorm van. Een collega vertelde me recent, werkend met Covid patiënten, dat de werkdruk enorm hoog is, het dienstrooster amper ingevuld kan worden en dat ze dan in hun werk gehinderd worden door familieleden, waardoor de beveiliging ingeschakeld moet worden.

Door de marktwerking in de zorg, de ontstane dominantie van de zorgverzekeraars en bezuinigingen, is de werkdruk immens. De menselijke maat is eruit gehaald, Professionals in de thuiszorg werken met een stopwatch om taken te halen, IC bedden zijn wegbezuinigd en in een pandemie als deze verplaatsen we IC patiënten naar het buitenland omdat we zelf de hulp niet meer kunnen bieden, dat is schrijnend. Als administratie een steeds groter deel wordt van de zorg, dan is er structureel wat mis. Productie is belangrijker geworden dan de persoonlijke aandacht voor de cliënt. Terug naar de lokale politiek:

Hoe GroenLinks hier tegenover staat tegenover de zorg, dat is de vraag toch?

GroenLinks is zeer betrokken naar vraagstukken rondom de zorg. Exemplarisch daarvoor is het verkiezingsprogramma  met de titel: GroenLinks Heerlen De Gezonde Stad. Uitgebreid word beschreven hoe GroenLinks een gezondere stad wil op het gebied van klimaat en zorg

Al meteen bij de inleiding van het verkiezingsprogramma staat:

Een gezonde stad betekent gezonde burgers en een gezonde leefomgeving. Mensen worden gelukkig door zich geestelijk en lichamelijk gezond te voelen. Niet alleen als individu of in gezinsverband, maar ook als medeburger in een meer empathische samenleving. De samenleving moet daarvoor zowel ruimte als geborgenheid bieden. De gemeente als overheid moet hiervoor mogelijkheden, waarborging en randvoorwaarden bieden. Dus laten we samen de gemeente Heerlen beter maken. We willen dat tot uiting brengen in armoede- en eenzaamheidsbestrijding. De vergrijzing blijft toenemen en vraagt om specifieke zorg. Het is van het grootste belang om te investeren in de zorg zodat aanstaande  professionals erin opgeleid worden. Mantelzorg wordt steeds belangrijker en er moet in kaart worden gebracht hoe zij meer ondersteund kunnen worden. Kinderen en jongeren kunnen in zo’n grote mate van problemen komen, dat er vroegtijdige hulp voorhanden moet zijn, om nog meer leed te voorkomen. Jeugdzorg staat onder druk, er is enorme vraag onder de Heerlense jeugd , verdere en dringende investering hierin is hard nodig.

Gezond eten en voldoende bewegen aandacht laten hebben op de basisscholen met ontbijt

En lunchprojecten. Persoonsgerichte zorg tot norm maken, daartoe heeft GroenLinks 10 programmapunten benoemd, die allemaal benoemen gaat voor dit interview te ver, daarvoor verwijs ik graag naar de website van GroenLinks Heerlen, waar het verkiezingsprogramma op geplaatst wordt. Eind januari begin februari zal dat openbaar geplaatst worden .We plaatsen  overigens goede zorg in samenhang met o.a. werk, inkomen en wonen”

 Wat betekent Heerlen voor jou en ben je op welke wijze dan ook betrokken bij de (buurt)-bewoners van Heerlen?

“Ik ben verknocht aan Heerlen. Heerlen en ik lijken op elkaar: Beproefd zijn, vallen, opstaan en weer doorgaan, lerend aan ervaringen en er steeds weer bovenop komen op een beter level. Ik wil graag investeren in deze stad, via mijn deelname aan GroenLinks kan ik daar aan bijdragen”

Wat betekent voor jou COC?  Spelen er in je gedachte hiertoe al concrete wetten en maatregelen?

“Het COC, als belangenbehartiger van de lhbtiq+ -gemeenschap heeft recent zijn 75 jarig jubileum gevierd. Helaas is de organisatie nog steeds nodig, veel is al bereikt in gelijke rechten echter er zijn nog steeds veel discriminerende en beledigende uitingen naar de lhbtiq+ -gemeenschap en is het voor vele jongeren een lastig item om uit de kast te komen.

Mede door GroenLinks is er onlangs een petitie gehouden: Iemands seksualiteit is geen scheldwoord. Anno 2022 is het nog steeds nodig om dit aan de kaak te stellen. Het COC is dus nodig. Fysiek is het COC niet aanwezig in de stad. Het wordt de hoogste tijd dat het COC terugkeert, onder de vlag van COC Limburg ,in de stad met een ontmoetingsruimte, zichtbaar en toegankelijk voor wie het nodig heeft”

Waarom dus de keuze voor partij GroenLinks en wat kunnen de kiezers van je verwachten?

“Menselijk, eerlijk en duurzaam zijn de kernwoorden op de flyers en posters bij de campagne. Het geeft aan waar GroenLinks voor staat en in een realistisch onderbouwd programma heeft GroenLinks Heerlen dit uitgewerkt voor de inwoners van Heerlen van jong tot oud afgestemd op hun behoeften in een grotere samenhang van  verbeterd klimaat, gezondheid, veiligheid, inkomen, werk en wonen waarbij cultuur en aanbod van activiteiten van groot belang zijn. Daar wil ik me voor inzetten, dat mag je van mij verwachten”

Is binnen je fractie, vermist je gekozen wordt, al gesproken en/of overleg geweest voor welke portefeuille je je zal inzetten. en waarom. Wil je de lezers goed uitleggen over het waarom?

“Daar is nog niet over gesproken en dat zal zeker de aandacht krijgen. Mijn persoonlijke belangstelling gaat uit naar cultureel erfgoed en cultuur. Daarnaast volksgezondheid. Daar voel ik de meeste passie bij”

Vind je dat sport ook toegankelijk moet zijn voor kinderen, gezinnen met een kleine beurs en voor mensen met een beperking?

“Ja, ja ja.  Absoluut, toegankelijkheid voor sport is van immens belang; bewegen en onderhouden van een goede gezondheid voor iedereen. Ieder doet er toe”

Over de doelen gesproken, wat hoop je bereikt te hebben als over vier jaar de komende raadsperiode erop zit?

 “Allereerst; Als GroenLinks hopen we terug te keren in de gemeenteraad, waar we op dit moment niet vertegenwoordigd zijn. De komende 4 jaar wil ik GroenLinks terug op de kaart hebben, zichtbaar. Dat de kiezer over 4 jaar weet: GroenLinks doet er toe, ze hebben een belangrijke bijdrage voor verbeterd leefklimaat in de stad. GroenLinks Heerlen gaat voor De Gezonde Stad”

Wie is je grote voorbeeld op politiek gebied?

“Mondiaal zijn dat Gandhi en Nelson Mandela. Hun sterke morele kompas, staan voor wat je belangrijk vindt. Dit is bijzonder inspirerend. Het hebben van een moreel kompas, waar je voor staat en dat uitdragen is in persoonlijk en politiek leven van belang”

Wat zijn je ambities in de verdere toekomst met betrekking tot de politiek?

“De komende 4 jaar aan de bak gaan, hetzij in de raad bij verkiezing daartoe of in de steunfractie actief zijn als op zijn minst onze lijsttrekker, Tahir Nefjodov, een raadszetel behaalt”

 Uiteraard vind je het belangrijk om iets te bereiken in de gemeenteraad. Wat is je streven en denk je dat het gaat lukken en hoe hoop je dat te bewerkstelligen?

“Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Heerlen is leidend. We zullen daarin de constructieve samenwerking zoeken met andere politieke partijen om tot die gezondere stad te komen, waar het fijn is om in te wonen, te leven, te genieten van cultuuraanbod en faciliteiten die toegankelijk zijn. Als GroenLinks zien we hoe het beter kan en welke oplossingen daarvoor nodig zijn. Daar zetten we op in en ja dat mag lukken”

Met je beroepsbesognes en politieke ambities heb je dan nog tijd over voor hobby’s en zo ja welke?

“Jazeker, kruisjes zetten in de agenda. Tijd reserveren voor ontspanning en hobby’s als wandelen en koken, Na de Lockdown weer genieten van culturele aanbod, samen met vrienden optrekken. Naast werken dat onderhouden is juist super belangrijk”

Theo Sponselee bedankt voor je eerlijke en gemotiveerde antwoorden en namens redactie ParkstadActueel politiek succes en gezondheid toegewenst.

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie