Aanbestedingsprocedure inkoop basishulp jeugd 2023 t/m 2027 afgerond

JENS gaat uitvoering geven aan basis-hulp jeugd. De in mei gestarte aanbestedingsprocedure voor de inkoop van de basishulp jeugd (ambulante jeugdhulp en lokaal preventieve activiteiten) 2023 tot en met 2027 door de gemeenten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf is afgerond. Na de huidige periode die afloopt per 1 januari 2023 gaat JENS de jeugdhulp in deze gemeenten uitvoeren. Hierbij wordt voortgeborduurd op de doelstellingen en uitgangspunten van vier jaar geleden. Want het blijft voor alle drie de gemeenten topprioriteit dat zoveel mogelijk kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving.

Gezamenlijke aanbesteding. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om de hulpverlening te verbeteren en de kosten beter beheersbaar te maken, besloten Heerlen, Voerendaal en Landgraaf vier jaar geleden om de inkoop van de jeugdhulp, anders dan gebruikelijk, samen aan te besteden op basis van een vastgesteld bedrag. Door een gezamenlijk inkoop wordt een betere en efficiëntere zorg voor jeugd beoogd, laagdrempelig, normaliserend en dicht bij huis, in de buurt/wijk, waarbij aanbieders samenwerken en prikkels ervaren om te veranderen.

JENS gaat uitvoering geven aan basishulp jeugd. In het aanbestedingstraject heeft één partij, JENS, ingeschreven. Samen met JENS is gekeken naar de ervaringen van de afgelopen vier jaar. Hierbij heeft een beoordelingscommissie aangegeven welke verbeteringen wenselijk en noodzakelijk worden geacht. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige inkoop hebben te maken met:

  • het budget, dat tijdens de looptijd geïndexeerd kan worden en rekening houdt met omstandigheden en gerichte opgaves.
  • de looptijd van het contract die van vier naar vijf jaar gaat.
  • de ‘medewerkers toegang’ die niet zoals eerder gepland overgaan naar JENS, maar in dienst blijven van de gemeente.

Zorg zoveel mogelijk vanuit de wijk. Op 11 oktober 2022, hebben de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal definitief de opdracht voor de uitvoering van de basishulp Jeugd 2023 t/m 2027 gegund aan JENS. Hierbij hebben de drie gemeenten uitgesproken blij te zijn met JENS als partner waarmee op een stevig fundament verder gebouwd kan worden aan een betere en efficiëntere zorg voor onze jeugd, zoveel mogelijk vanuit de wijk, dicht bij het kind en het gezin.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie