Hoofdmenu

Inwoners van Kerkrade denken mee over aardgasvrij wonen – vult u de vragenlijst in?

In Nederland zoeken we manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle gemeenten bekijken samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk met hun inwoners hoe dat het beste kan.

Vul de enquête in en denk mee!
Tussen 31 oktober en 13 november krijgt u een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. We willen graag weten hoe u denkt over energiezuinig en aardgasvrij wonen. De vragenlijst helpt ons daarbij. Er worden vragen gesteld als ‘Hoe energiezuinig is uw woning al?’, ‘Wilt u uw woning energiezuinig (laten) maken?’ en ‘Welke rol zou de gemeente hierbij moeten innemen, volgens u?’. Uw antwoorden zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat gebruiken we bij het maken van de Transitievisie Warmte 2.0.

Geen computer of internet? Bel dan op werkdagen tussen 9:00 en 16:30 naar Invior via telefoonnummer 085 486 0110. U kunt de vragenlijst dan samen met een van de medewerkers telefonisch invullen of een papieren vragenlijst aanvragen.

Wilt u meer weten over de transitievisie warmte?
Ga dan naar onze website kerkrade.nl/transitievisie-warmte-aardgasvrij-wonen

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno