Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Dodenherdenking plaats. In het hele land worden dan de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. In de gemeente Simpelveld vindt op twee plekken een herdenking plaats. Om 17.30 uur is er een samenkomst op het kerkhof in Bocholtz waar een bloemstuk wordt gelegd. Vervolgens vindt er om 19.15 uur een viering plaats in de St. Remigiuskerk in Simpelveld. Aansluitend aan deze viering gaan de aanwezigen naar het Monument aan het Oranjeplein in Simpelveld. Om 20.00 uur wordt daar, net zoals in het hele land, 2 minuten stilte in acht genomen.

Daarna vindt de kranslegging plaats. Tijdens de Dodenherdenking zijn rondom het Oranjeplein tussen 19.30 en 20.30 uur diverse verkeersmaatregelen van kracht. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van bezoekers en het overige verkeer in goede banen te leiden. Komende vanuit Bocholtz is Simpelveld uitsluitend bereikbaar via de Schiffelderstraat. Het Oranjeplein is gedurende deze tijd volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit wordt ook aangegeven met borden. U bent van harte uitgenodigd om bij deze plechtigheden aanwezig te zijn.

Tekst en foto: Gemeente Simpelveld