9 scholen in de Euregio krijgen het label “Euregioprofielschool” of “Euregioschool”

EMRLingua – Een project voor de toekomst van het taalonderwijs en de grensoverschrijdende integratie. “Buren ontmoeten” en begrijpen is het motto van het INTERREG-project EMR-V-A. Alleen zo kunnen studenten gemakkelijker toegang krijgen tot Euregionale studies en de Euregionale arbeidsmarkt. Beide aspecten zijn in onze grensregio van groot belang voor de economie en de academische wereld, nu talenten naar de grote steden trekken.

Een 2e Buurtaalconferentie: een nieuwe kans om het onderwijs van Euregionale talen te bevorderen
Op 24 mei 2023 kwamen leraren en onderwijsprofessionals uit de Euregio Maas-Rijn opnieuw bijeen om zich uit te wisselen en de officiële certificering van 9 scholen als “Euregioprofielschool” of “Euregioschool” te vieren.

Deze keer vond de conferentie plaats in Duitsland, meer bepaald in het huis Nell-Breuning in Herzogenrath, gelegen vlakbij de grens, wat het grensoverschrijdende karakter van de conferentie onderstreept.

Na een welkomstwoord van de burgemeester, Dr. Benjamin Fadavian, werden deze scholen geëerd voor hun inzet voor het Euregionale taalonderwijs en de interculturaliteit:

WICO Campus Hamont

Koninklijk Atheneum van Visé

Lycée Ritzefeld

Scholengemeenschap Mosa-RT

Middelbare school Burgau

Maria-Montessori Aken

Atlas College Genk

Gemeentelijke school Henri-Chapelle

Saint-Benoît-Saint-Servais College Luik

Een conferentie met workshops voor bijscholing
De middag van 24 mei was gewijd aan bijscholing voor bijna 80 leerkrachten.
De deelnemers konden kiezen uit vier workshops die, zoals te verwachten bij een conferentie over buurtalen, in verschillende talen werden georganiseerd:

“Aus der Praxis für die Praxis” – georganiseerd door de StädteRegion Aachen.

 Een uitwisseling van ideeën over Euregionaal lesmateriaal voor lagere en middelbare scholen en beroepsopleidingen.

“Spreekdurf aanwakkeren in je lessen!” – georganiseerd door de Universitaire Colleges Leuven-Limburg (UCLL).

Concrete tools en tips voor leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs die een vreemde taal onderwijzen. Speelse en dynamische lesmethodes voor kinderen en kennis en hulpmiddelen voor leerkrachten en leerlingen komen aan bod.

“Ik spreek jouw taal! Uitwisselingen over de grenzen heen” – georganiseerd door de Universitaire Colleges Leuven-Limburg (UCLL)

Op zoek naar werkvormen die leerlingen aanmoedigen om de doeltaal te gebruiken. Welke activiteiten kunnen worden gebruikt bij grensoverschrijdende schooluitwisselingen, fysiek of virtueel?

“Maastricht University Challenge: Sharing knowledge, gathering ideas” – georganiseerd door het ITEM Instituut van de Universiteit Maastricht.

Een meertalige quiz over talen, culturen en onderwijs in onze grensoverschrijdende regio, gevolgd door een uitwisseling tussen de deelnemers over hun eigen uitdagingen in het buurtaalonderwijs.

 Bevordering van het onderwijs in buurtalen in de Euregio

De bevordering van de buurtalen van de Euregio, namelijk Duits, Frans en Nederlands, staat centraal in het EMRLingua-project. Het is de bedoeling dat leerlingen gemakkelijker toegang krijgen tot Euregionale studies en de Euregionale arbeidsmarkt.

Het project is dan ook van groot belang voor de Euregio Maas-Rijn. 


Ook de directeur van de EMR, Michael Dejozé, is zich hiervan bewust:

“De Euregio Maas-Rijn kan trots zijn op haar economie en haar netwerkinfrastructuur in het hart van Europa. Om dit netwerk in de toekomst verder te ontwikkelen, hebben we mensen nodig voor wie grenzen geen belemmering vormen. Dit geldt met name voor taalgrenzen en interculturele vaardigheden. Dit is waar ons EMRLingua-project om de hoek komt kijken. Want als je je (taal)buren van kindsbeen af begrijpt, neemt dit begrip alleen maar toe naarmate je opgroeit.”

Foto en Tekst: EMRLingua