Galloway Koe (Bos domesticus), Runderen (Bovidae), Evenhoevigen (Artiodactyla), Zoogdieren (Mammalia), fauna, koeien, rund, zoogdier - Grenspark Maas-Swalm-Nette, Grensmaas, Meggelveld, Maasvallei, Maasland, Limburg, Nederland, Europa, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Grensmaas, Meggelveld, Maasvallei

Natuurmonumenten herintroduceert deze maand de Gallowayrunderen in het groevegebied “Zuidplas”. Met deze actie wordt het natuurlijke beheer van dit natuurgebied verder doorgezet. De dieren worden voor de begrazing ingezet en dat levert op dat de natuurontwikkeling stapsgewijs leidt tot een rijke en gevarieerde natuur.  Natuurmonumenten is eigenaar van die zone van het groevegebied dat meteen naast de Heksenberg en de rest van het Brunssummerheide-gebied ligt.

Herintroductie

Coördinator Beheer Peter Everts:  “Het is de tweede keer dat onze beheereenheid Galloways in dit werkgebied inzet. Een eerdere introductie vorig jaar werd afgebroken doordat onduidelijk was óf de dieren voor de begrazing mochten worden ingezet binnen de geldende stikstofregels van de Provincie Limburg. Inmiddels heeft een extra onderzoek door de provincie uitgewezen dat deze mate van inzet van runderen goed past binnen de beheervoorwaarden van dit gebied. Daar zijn we blij om, omdat de spontane verbossing zich zonder runderen niet laat afremmen. De Galloways moeten direct aan de slag met het aanvreten van de te weelderig opgroeiende bomen en struiken. Daarmee realiseren we een open en afwisselend natuurgebied.

Grazers van en voor de buren

Vanuit de positieve ervaringen van de collega’s in de Maasvallei kiezen we bij deze natuurontwikkeling voor de Galloway-runderen. Deze dieren zijn afkomstig uit dat natuurgebied langs de Grensmaas. De kudde van 7 dieren bestaat alleen uit opgroeiende of volwassen dieren, om onrustig moeder kalfgedrag te voorkomen. We vinden het gewenningsproces erg belangrijk en willen daar alle ruimte voor creëren. Galloways zijn zeer rustige dieren die de fietsende, wandelende en vissende recreant prima kunnen verdragen. Dat zullen we ook op de bebordingen duidelijk maken aan de bezoekers. Dat is allemaal belangrijk om hier een soepel nabuurschap tussen mens en dier te ontwikkelen. Zo hebben we reeds een zeer constructieve samenwerking met de visvereniging opgestart. De runderen zijn jaarrond in het gebied te vinden, vinden hier ruim voldoende voedsel en zullen zeer regelmatig door ons gevolgd worden”.

Uitvoering begrazing

De begrazing zal worden uitgevoerd door Abdissenhof, een veehouder die al meerdere kuddes schapen en runderen in diverse natuurgebieden rond heeft lopen. Abdissenhof gaat het beheer in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten vorm geven en zal ook het aanspreekpunt zijn voor het publiek aangaande de begrazing.

Uitbreiding Brunssummerheide

Natuurmonumenten werd in 2021 beheerder van dit terrein op de grens van de gemeentes Heerlen, Brunssum en Landgraaf waar ooit steenkolen werd gedolven en waar de laatste decennia zilverzand werd afgegraven. Het gebied is inmiddels opengesteld voor het publiek. Daarbij is door het gebied  de nieuwe fiets-en wandelroute “Rondje Groeves” met uitkijkpunten en informatiepanelen gerealiseerd.

“Qua natuurontwikkeling sluit dit gebied prima aan op de rest van de Brunssummerheide. Dit gebied vergroot daarmee ook de omvang en waarde van het grensoverschrijdende Heidenatuurpark . “Een prachtige verrijking voor de beleving van de recreant en voor de uitbreiding van een natuurgebied dichtbij de stad met nog meer kansen voor heel veel soorten planten en dieren”, aldus een tevreden boswachter Everts.