WOONBERAAD PARKSTAD: ONTWIKKELAARS, WONINGCORORATIES EN GEMEENTEN SLAAN HANDEN IN ELKAAR

De gemeenteraden van de zeven Parkstadgemeenten hebben een nieuwe Regionale en lokale Woonvisie vastgesteld. Dat betekent dat de nieuwe Woonvisie een jaar na de installatie van de nieuwe colleges van B&W een feit is en nu al alle aandacht naar de uitvoering kan gaan. 

De nieuwe Woonvisie geeft richting aan ontwikkelingen in de woningmarkt en stuurt op leefbare en vitale wijken waar het voor iedereen goed vertoeven is. Dat vertaalt zich ook in een grote ambitie op het gebied van nieuwbouw. En ook al is er met de stijgende bouwkosten veel tegenwind, dan nog is er veel potentie in de regio Parkstad.

Marktpartijen en woningcorporaties voelen dat ook. Afgelopen vrijdag 7 juli jl. vond onder leiding van Hamit Karakus (expert woningbouw) een eerste bijeenkomst met marktpartijen, corporaties, gemeenten en Stadsregio Parkstad Limburg plaats, waarbij naar elkaar werd uitgesproken wat men van elkaar nodig heeft om ook echt invulling te kunnen geven aan alle ambities uit de woonvisie.

Foto : deelnemers van het eerste Woonberaad Parkstad op 7 juli 2023