Tahir Nefjodov dient vragen in bij Burgemeester Roel Wever aangaande de seksueel intimiderende perikelen die voornamelijk vrouwen moeten doorstaan zoals ook in Heerlen.

Tahir Nefjodov Groen Links

Voornamelijk vrouwen hebben vaak te maken met straat intimidatie zo ook in Heerlen en Parkstad.

Uit een recent onderzoek blijkt dat in Nederland ruim 80% van de jonge vrouwen geconfronteerd wordt met seksueel wangedrag, waarvan slechts 8%(!) van de slachtoffers aangifte doet.  Ruim een kwart(!) van de meisjes die wel aangifte hebben gedaan, geven aan zich niet serieus genomen te voelen door de politie. Eerder heeft GroenLinks de intimiderende perikelen rondom de Saroleastraat aangekaart, waar met name vrouwen hinder aan lijken te ondervinden. In de vorige set aan schriftelijke vragen is GroenLinks tot de bevinding gekomen dat helaas ook in Heerlen dergelijke aangiftes niet altijd worden opgepakt door de politie , laat staan de resterende 92% van de vrouwen die niet eens aangifte doen.

Vragen die gesteld zijn:

  1. Deelt het college het beeld van GroenLinks dat Heerlen geen uitzondering vormt in het grote landelijke probleem aangaande straatintimidatie jegens vrouwen? Indien het college hier geen beeld of onvoldoende inzicht in heeft: Is het college bereid om onderzoek te laten verrichten om inzicht te krijgen in dit probleem?
  2. Een zogenaamd ‘’sisverbod’’ is het verbod op straatintimidatie: een verbod op onder meer sissen, uitschelden en naroepen. Dit middel bleek effectief in Rotterdam, totdat het gerechtshof bepaalde dat enkel de Eerste Kamer en Tweede Kamer een dergelijk verbod kunnen instellen.  Is de burgemeester bereid om – via de VNG en G40 – te pleiten voor een landelijk sisverbod?
  3. Uit een succesvol experiment in Amsterdam-Nieuw-West blijkt dat vrouwelijke ‘’lokagentes’’ kunnen worden ingezet om daders van seksuele intimidatie effectief aan te pakken en daarmee het straatbeeld te veranderen.  Staat het college ervoor open om dit daadkrachtige middel tevens in Heerlen te implementeren?
  4. Indien capaciteitsgebrek een probleem vormt voor de implementatie van lokagentes: wat stelt het college dan voor om deze problematiek nu effectief te kunnen bestrijden?
  5. Hoe staat het college tegenover ons voorstel om ‘’lokvrouwen’’ apart te werven, zodat hun inzet niet ten koste gaat van mogelijke capaciteitsproblematiek? Deze vrouwen kunnen dan worden voorzien van een bodycam, waarvan de beelden als juridisch bewijs kunnen dienen ter bestrijding van dit lastig bewijsbare misdrijf.

Nu de aangiftebereidheid buitengewoon laag is en straatintimidatie een lastig bewijsbaar misdrijf is, is het cruciaal dat de gemeente hier een proactieve rol in neemt. Naar aanleiding van de eerder benoemde zorgelijke signalen in Heerlen, de destijdse beantwoording van de burgemeester op onze vragen én het recente onderzoek dat onze bevindingen op landelijke schaal conformeert, zijn daarom de bovenstaande voorstellen gedaan in de hoop vrouwenveiligheid de prioritering te geven die het in onze stad verdient.

Tahir Nefjodov