Mannenkoor KKM St. Lambertus vastgelegd in monument

VLNR Bert Schiffelers, Wim Grooten, Burgemeester Dassen

Tijdens het Patroonsfeest op zondag 17 september van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus is ter ere van het 150-jarig jubileum een bijzonder standbeeld onthuld. Na de Heilige Mis in de St. Lambertuskerk verzamelden de leden zich hiervoor bij het plantsoen op het Kerkplein. Na de onthulling door burgemeester Petra Dassen en de inzegening door deken Nevelstein noemde stadsdichter Wim Heijmans dit het beeld der verbondenheid in een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht in het Kerkraads dialect. Een zinsnede uit het gedicht is aangebracht op de zuil van het standbeeld:
 

”e lid klinkt, ing hank in d’r ruk
bild va verbóngeheet, tzezame moeziek
i heng jestrengelde noeëte”

Tijdens de ceremonie kwamen feitelijk drie kunsten bij elkaar: muziek maken, beeldhouwen en dichten. Kunst en cultuur verbindt en het beeldhouwwerk geldt als symbool van deze verbinding. Beeldhouwer Bert Schiffelers uit Kerkrade kreeg de opdracht na te denken over een passend beeld. Hij had een kenmerkende beeltenis voor ogen van een mannenkoor: een aantal mannen die in nette smoking naast elkaar, schouder aan schouder, als een eenheid staan opgesteld. Met de zo herkenbare zangersmap in de hand, uitgebeeld aan de achterkant, onderstreept hij met dit beeld de verbondenheid en samenwerking binnen een koor vanuit de kracht van de muziek. Anderhalf jaar is Bert met de steen van serpentijn uit de mijn van Zimbabwe aan de gang geweest. Het was volgens Bert een zeer aangename steen om in te beeldhouwen.
 
 
 Met dirigent Wim Schepers begeleidde het mannenkoor samen met sopraan Noor Vanhommerig het gedicht met een vierstemmige notenklank.

Voorzitter Wim de Groot lichtte de reden voor dit initiatief toe: “ter gelegenheid van ons 150 jarig jubileum willen we graag de mannenzang verder gaan promoten. In Kerkrade en omstreken is d’r Lambeëtes, samen met alle andere Kerkraadse mannenkoren, vanuit het mijnverleden geworteld in de Kerkraadse samenleving. Om daar meer zichtbare erkenning aan te geven en tevens als ode aan de zangkunst, is dit standbeeld geplaatst. We hebben met goedkeuring van deken Nevelstein en het kerkbestuur deze bijzondere plek gekozen op het Kerkplein midden in de stad omdat het koor een grote verbondenheid heeft met Kerkrade Centrum en vanwege de naamgeving met de St. Lambertuskerk. Zo staat het beeld ook in de nabijheid van Vie, want zingen betekent ook vitaliteit!”

Foto en Tekst: Peter Trompetter Fotografie