U wordt van harte uitgenodigd voor de start van het nieuwe Alzheimer Café Kerkrade-Centrum,
in het zorgcentrum Kapelhof, Kapellaan 10, 6461 EH in Kerkrade.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 september 2024.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur : Inloop

19.30 uur: Opening door Math Gulpers, voorzitter Alzheimer Afdeling Parkstad Limburg en Jo Paas, wethouder Wmo en Integraal Ouderenbeleid van gemeente Kerkrade

20.00 – 21.00 uur: Lezing “Houd je brein gezond! Hoe verklein ik de kans op dementie?” door dr. Kay Deckers

Stellen van vragen

Nazit

21.00 – 21.30 uur: Sluiting