Foto: Lucho Carreno

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 29 juni 2016, gedurende een termijn van zes weken, het ontwerpbestemmingsplan ‘Snipperlocaties 2016’ zoals vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond met IMRO-idn NL.IMRO.0917.BP050900W000001-0301, voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan ‘Snipperlocaties 2016’ is met name een beheersplan, waarbij de nadruk ligt op het vastleggen van de bestaande situatie. Daarnaast wordt de geplande uitbreiding van het Mijnmuseum mogelijk gemaakt. Het plangebied bestaat uit de volgende vier deelgebiedjes:

het groengebiedje dat de scheiding vormt tussen de woonbebouwing aan de Wingerdweg en de A76 (Hoensbroek);

de locatie Mijnmuseum aan het Mijnmuseumpad 2 (Heerlen-Centrum);

een gedeelte van het erf behorend bij de Kerkraderweg 196 (Molenberg);

het groengebiedje dat het overgangsgebied vormt tussen de Orionsingel en de Pegasuslaan (Molenberg).

 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

Het ontwerp van het bestemmingsplan (inclusief de bronbestanden) kan tevens, gedurende de periode van terinzagelegging, digitaal worden ingezien via de gemeentelijke website, via de pagina www.ruimtelijkeplannen.heerlen.nl. Het bestemmingsplan plan is tevens in te zien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de Raad van de gemeente Heerlen, ter attentie van de afdeling REO, Postbus 1, 6400 AA te Heerlen onder vermelding van bestemmingsplan ‘Snipperlocaties 2016’ en het zaaknummer Z-16108804. Het is niet mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen.

 

U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken of meer informatie wilt over het bestemmingsplan, kunt u contact opnemen met mevrouw H. Notermans (tel.nr. 14045) voor het maken van een afspraak.

 

https://www.heerlen.nl/

 

Geef een reactie