Forse subsidie voor een betere waterkwaliteit van de Eyserbeek.

Waterschap Roer en Overmaas stelt een bedrag van € 2.3 miljoen beschikbaar aan de gemeenten Gulpen-Wittem en Simpelveld voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Eyserbeek.

Het waterschap heeft zelf de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het natuurvriendelijk inrichten van de Eyserbeek tussen Bocholtz en Wittem. Naast de vrij meanderende beek zijn bufferstroken aangelegd. Bij de inrichting  van het stroomgebied is ook rekening gehouden met het wijzigende klimaat, waarbij langere droge perioden worden afgewisseld met tijden van hevige neerslag. Om wateroverlast tegen te gaan, legt het waterschap in het heuvelland regenwaterbuffers  en grasbanen aan.

Een van de nog resterende knelpunten voor de waterkwaliteit zijn de overstorten van rioolwater vanuit de riolering in de dorpen naar de Eyserbeek. Wanneer rioleringen bij hevige buiten vollopen met regenwater, ‘storten’ ze over in beken. Dit treedt nog een aantal keer per jaar op, vooral bij de zomerse stortregens waarbij de riolering de hoeveelheid water niet aankan. De overstort van rioolwater zorgt op zo’n moment voor een slechte waterkwaliteit in de beek, waardoor vissen en kleine waterdiertjes sterven.

Samen met gemeenten 
Om de kans hierop te verminderen hebben de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de riolering in bebouwd gebied,  samen met het waterschap en het Waterschapsbedrijf  Limburg (WBL) maatregelen bedacht. De gemeenten zorgen dat het schoon regenwater niet meer in het riool terecht komt. Dit kan door verhard oppervlak af te koppelen. Een andere maatregel is de aanleg van een groene berging bij de overstortlocatie. In deze groene berging wordt het teveel aan water tijdelijk opgevangen. Het meest vervuilde deel wordt na de regenbui naar het riool teruggepompt.
Omdat een deel van de benodigde berging gerealiseerd wordt in een nieuw aan te leggen transportriool is ook het Waterschapsbedrijf Limburg partner in het project. Na aanleg van het transportriool wordt de rioolwaterzuivering van Simpelveld opgeheven.

Subsidie
Om dit voor de Eyserbeek te realiseren hebben het Waterschap Roer en Overmaas, het Waterschapsbedrijf Limburg en de gemeenten Gulpen-Wittem en Simpelveld op 18 november een overeenkomst getekend. De gemeenten voeren de maatregelen samen met WBL uit. Gemeente Simpelveld ontvangt  hiervoor van het waterschap een bijdrage van maximaal € 1.9 miljoen en Gulpen-Wittem een bijdrage van maximaal € 400.000. De totale projectkosten zijn ingeschat op 11,8 miljoen. Hiervan is 9,2 miljoen bestemd voor projecten in Simpelveld. Het beschikbaar stellen van de benodigde middelen voor dit project ligt bij de raad. Die neemt daarover medio 2017 een besluit.

Meer vreugde voor bewoners en natuur
Na uitvoering van de maatregelen kunnen burgers en de natuur genieten van een schonere Eyserbeek. Diersoorten als de beekdonderpad, libellen en de ijsvogel hebben meer kans bij schoner water.

Foto en fotobijschrift:
Op de foto vlnr: de heer Pelzer (directeur Waterschapsbedrijf Limburg), de heer Franssen (wethouder gemeente Gulpen-Wittem), mevrouw Nusteling (lid Dagelijks Bestuur Waterschap Roer en Overmaas), de heer Schleijpen (wethouder gemeente Simpelveld.)

Foto Gemeente Simpelveld

Geef een reactie