Declaratieregelingen armoedebeleid Maastricht versoepeld.

 

 

 

 

 

 

De gemeente Maastricht versoepelt twee declaratieregelingen binnen het armoedebeleid. Mensen die gebruik maken van een tegemoetkoming in sociale en culturele activiteiten (de zogeheten declaratieregeling I) of een tegemoetkoming in de kosten van kinderen (declaratieregeling II) hoeven voortaan geen betalingsbewijzen meer te overleggen bij hun declaraties.

Het besluit komt voort uit het eerder vastgestelde actieplan armoede waarin onder meer is opgenomen het systeem in Maastricht eenvoudiger te maken. Door het besluit wordt de drempel om gebruik te maken van de declaratieregelingen verlaagd. De regelingen zijn in het leven geroepen ter ondersteuning van mensen met een inkomen tot 110 procent van het geldende bijstandsniveau.

Om in aanmerking te komen voor de declaratieregelingen moeten mensen nu nog uitgebreide betalingsbewijzen overleggen. Wethouder Jim Janssen (Seniorenpartij, sociale zaken): “In Maastricht helpen we mensen in de armoede simpelweg door het verstrekken van extra inkomen, maar ook door het versoepelen van regels. Dit is daar een voorbeeld van. Het indienen van allerhande bewijzen maakte deze regelingen complex. Dat wordt nu anders. Waardoor mensen wellicht iets makkelijker een financieel duwtje in de rug krijgen.”

Janssen beseft dat de versoepeling mogelijk leidt tot meer aanvragen. “Dat is dan maar zo. Het gaat, gezien de inkomensgrens die blijft gelden, altijd om mensen die het geld goed kunnen gebruiken.”

In Maastricht maken 3.085 mensen gebruik van declaratieregeling I en 603 mensen van regeling II.

 

 

Geef een reactie