Boodschap prins Rick l Bokkeriejes voor komende carnaval .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodschap prins Rick l Bokkeriejes voor komende carnaval

In alle samenhorigheid het carnavalsfeest beleven en ieder moment genieten

Zoals al jaren het geval vindt er, afhankelijk van de datum wanneer carnaval plaats vindt, binnen veertien dagen van het ultieme narrenfeest, een gesprek plaats met de prins van De Bokkeriejesj van Groeët Ghen Heij anno 1898. Dit jaar 2017 betreft het de op zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) door De Bokkeriejesj uitgeroepen, geïnstalleerd en geproclameerde 21 jarige jongeling Rick Mengelers. Het prinselijke gesprek vond plaats in zijn inmiddels versierde residentie aan de Netelstraat op Ghen Heij. De prinselijke residentie is overigens ook tevens het ouderlijk huis van zijne doorluchtige hoogheid.

Het gesprek had voor schrijver dezer een bijzondere dimensie, want in 2008 was moeder Karin een uiterst charmante en enthousiaste prinses bij een van Limburgs gezelligste Damesgarde De Geête van Ghen Heij. Het journalistieke contact is al die jaren in contact gebleven, ook door het gegeven dat ex-prinses Karin nadien secretaresse en thans voorzitster is geworden van DG De Geête. In 2008 kon echter niemand bevroeden dat, nu negen jaar later en toen nog kleine Rick (12 jaar) grote prins van Groeët Ghen Heij zou worden.

Wie dat toen wel al wist, althans in zijn gedachte hoopte, was Rick zelf. Dit gegeven kwam in het gesprek dan ook naar voren. Hij verklapte dan ook dat hij altijd al een passie had om prins te worden. Eigenlijk niet zo verwonderlijk want het willen is eigenlijk een voortvloeisel van de geweldige carnavalsimpact die zijn ouders en familie uitstralen. Zoals altijd het geval is kreeg Rick carnaval eerst met de babyfles en nadien met de paplepel ingegoten. Deze omstandigheid was dan ook de basis voor zijn interesse van het carnaval, welke interesse op 1 januari jl. dan ook beloond is geworden.

Maar voor het zover was gingen er, zoals gebruikelijk bij alle kandidaat prinsen, enkele maanden van voorbereiding, spanning en ook enige last van het “zenuwstelsel” aan vooraf. Omdat Rick Mengelers in de ogen van de prinsencommissie van De Bokkeriejesj een geschikte kandidaat was voor het prins zijn op Ghen Heij werd unaniem besloten om hem voor deze eervolle functie te gaan “strikken”. Zoals al jaren het geval is weet de “uitgekookte” prinsencommissie wel raad met de wijze hoe dit in zijn werk moet gaan. Het woord “verzinnen” staat dan ook met grote letters in hun gedachten opgeslagen. “Concurrent voor een  computer dus”.

Gemak dient de mens is een bekend gezegde. In dit geval ook voor de heren van de prinsencommissie omdat Rick immers werkzaam is in de horeca en wel in Brasserie Hey Heële Pancratiusplein 2. Dus werden uitbaters Paola Ubachs en Dick Dijkstra in de arm genomen om medewerking te verlenen om Rick op maandag 26 september 2016 met een list naar hun zaak te lokken. Geen probleem, want Dick Dijkstra is immers in 2009 ook prins geweest bij C.V. De Eekheuëre. Verzonnen werd dat Rick een tapcursus van speciaal bier moest volgen. Rick trapte in de smoes, hoewel er op die dag ook een verjaardag van een vriend was. Binnen15 minuten verscheen de prinsencommissie op het toneel.

“Bij het zien van o.m. Eddie Leise wist ik het zeker dat ik gevraagd zou worden voor prins”, vertelde Rick. Overigens, maar dat wist hij niet, waren zijn ouders al in augustus op de hoogte dat hun zoon gevraagd en prins zou worden op Ghen Heij.

Zoals iedereen krijgt een kandidaat 48 uur de tijd om te beslissen. Gezien de al eerder beschreven interesse voor het prins zijn gaf Rick direct zijn jawoord, tot opluchting van de prinsencommissie. Maar toen, ja toen brak tot aan Nieuwjaarsdag de spanning van geheimhouding op. Ondanks de spanning vond Rick het toch een aparte ervaring, super leuk. Vooral van het idee dat iedereen naar hem keek en zou weten dat hij prins zou worden, althans dat dacht hij, heeft hij genoten. Uiteindelijk werd het toch Nieuwjaar. De uren voor zijn uitroeping waren ook gespeend door zenuwen, honderd en een dingen doen, beetje slapen. De intocht in de narrentempel naar het podium maakte hij eigenlijk niet bewust mee. Het moment van plaats nemen op het podium en zijn ontmaskering ervaarde Rick als de 11 langst durende seconden van zijn leven. Maar alles kwam goed en tot op heden beleeft hij het allemaal op geweldige wijze. Spontaan carnaval vieren waar hij en zijn gevolg ook naar toe gaan. Ook op social media scoort Rick bijzonder hoog.

Ook het “knijpsponsje” van zijn baas oud-prins Dick Dijkstra heeft Rick zeer ter harte genomen om de prinselijke periode goed door te komen.

Een andere bijzonderheid en ook als een “zeldzaamheid” te omschrijven is ongetwijfeld het feit dat zijn vader Patrick, ook fervent carnavalist en zodoende ook 11 jaar raadslid is van De Bokkeriejesj, nu zijn adjudant is samen met jawel hoor schoonbroer ex-prins Rik l (Vrolings). Prachtig toch. Rick wil wel even kwijt dat de taak van adjudant zeker niet onderschat mag worden, in tegendeel zelfs.

Nog even en dan zal ook voor Rick, met de carnavalsdagen in het vooruitzicht, een “zware” tijd gaan aanbreken. Maar Rick ziet er echt niet tegenop. Iedere dag meegenieten is zijn credo. “Ik laat het op me af komen en in alle samenhorigheid het carnavalsfeest beleven en van ieder moment genieten”. Wijze spontane woorden van iemand die niet alleen prins van De Bokkeriejesj is, maar (dank zij zijn bekendheid en netwerk) ook in Heerlen en ook prins is voor iedereen. Bedankt Rick

 

Foto’s: Callie Steijaert en Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie