leden van SVN- kiezen voor een fusie tussen SVN en Sylvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden van SVN kiezen voor een fusie tussen SVN en Sylvia en willen samen als één nieuwe vereniging verder.

Tijdens de ledenvergadering zijn in het totaal 262 stemmen uitgebracht. 1% van de stemmen was een blanco stem, 3% van de stemmen was voor een zelfstandig SVN en zelfstandig Sylvia op het sportpark, 11% van de stemmen was voor een samenwerking tussen SVN en Sylvia op het gebied van de totale jeugdafdeling en één gezamenlijke kantine en 85% van de stemmen was voor een volledige fusie van beide verenigingen die dan als één nieuwe vereniging op de Heigank gevestigd is.

De leden van onze vereniging hebben zich dus duidelijk uitgesproken over de toekomst zoals zij hem zien op het sportpark de Heigank. Zij kiezen voor een fusie tussen SVN en Sylvia en willen samen als één nieuwe vereniging verder.

Het bestuur heeft inmiddels naar aanleiding van deze uitslag de betrokken partijen op de hoogte gebracht. Hoe de ontwikkelingen verder zullen verlopen zullen we moeten afwachten, neemt niet weg dat het bestuur in alle gesprekken en onderhandelingen die zullen volgen duidelijk het standpunt van de leden zal hanteren.

 

Indien het nodig is dat ontwikkelingen met onze leden gedeeld worden, zullen wij dit uiteraard zo spoedig mogelijk doen.

Het bestuur dankt nogmaals alle aanwezige leden voor hun betrokkenheid bij de club.

 

Geef een reactie