Kogel door de kerk: College van B & W Heerlen akkoord herinrichting sportcomplex Pronsebroek

 

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de herinrichting van sportcomplex Pronsebroek, zoals bekend gelegen in de wijk Heksenberg/Pronsebroek en als zodanig ook onderdeel vormende van Stadsdeel Heerlerheide. Het huidige sportcomplex Pronsebroek is ook de thuishaven van hoofdklasse voetbalvereniging RKSV Groene Ster. In het plan zijn opgenomen een nieuwe gymzaal, nieuwe kleedlokalen voor RKSV Groene Ster en een berging/werkruimte voor Schutterij St. Sebastiaan. De voorbereidende werkzaamheden starten rond de zomer. De nieuwbouw wordt opgeleverd in 2019.

Sinds begin 2016 is de gemeente in overleg met onder meer RKSV Groene Ster, Schutterij St Sebastiaan, sportverenigingen en scholen die gebruik maken van de gymzaal aan de Bruinkoolweg. Aanleiding daarvoor was een motie die in november 2015 unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Uiteenlopend

De huidige gymzaal aan de Bruinkoolweg, waarin o.m. 60 jarige gymnastiekvereniging Fides  gehuisvest is klein, erg gedateerd en ligt geïsoleerd. Daardoor is er weinig sociale controle en regelmatig overlast. RKSV Groene Ster heeft al jaren een tekort aan kleedlokalen. Dat is tijdelijk opgelost met enkele kleine, provisorische kleedruimtes in het jeugdhome, maar dat wordt gesloopt om plaats te maken voor extra parkeerplaatsen. De schutterij heeft behoefte aan een eigen opslag/werkruimte op het sportcomplex. Deze redenen waren de aanleiding om de problemen tegelijk aan te pakken.

Eigentijds

De bouw van de nieuwe gymzaal past binnen het beleid van de gemeente voor de opwaardering van binnensportaccommodaties. Daar waar nodig worden oude, gedateerde voorzieningen vervangen door ruimere en eigentijdsere gymzalen of sporthal. Dat gebeurde eerder bij de ‘BMV-gymzalen’ Aldenhof, Molenberg, de sporthal A Gene Bek en (binnenkort) MSP.

Samenwerking

Het clusteren van voorzieningen moet leiden tot synergie en samenwerking tussen de verschillende gebruikers op het sportcomplex. De kleedlokalen van de gymzaal worden gebruikt door de school en de binnensportverenigingen en die van RKSV Groene Ster door de voetballers. Maar als er veel lokalen nodig zijn, bijvoorbeeld tijdens een toernooi, kunnen de lokalen samen worden gebruikt.

Wethouder Martin de Beer: “Met de bouw van deze nieuwe gymzaal lossen we een aantal accommodatieproblemen in één keer op. Het resultaat is een mooie, nieuwe gymzaal voor Heksenberg en Pronsebroek”.

“Alternatieve oplossingen”                                                                                             

 Overigens zijn binnen de wijk Heksenberg en dan specifiek te noemen bij de sportverenigingen die gebruik maken van de huidige verouderde gymnastiekzaal Bruinkoolweg, al bijna twee jaren negatieve bedenkingen tegen de nu voor akkoord verklaarde herinrichting van sportcomplex Pronsebroek. Genoemde sportverenigingen verenigde zich in een werkgroep zich noemende Sport & Bewegen Heksenberg/Pronsebroek (S&BHP). Dientengevolge droegen zij zelfs alternatieve oplossingen aan voor het probleem gymnastiekzaal Bruinkoolweg. Hun doel o.m. een nieuwe gymnastiekzaal op dezelfde locatie Bruinkoolweg, na sloop van de huidige gymnastiekzaal. Nu de akkoordverklaring van het Heerlense college een feit is geworden en de voorbereidende werkzaamheden voor herinrichting al rond de zomer zullen starten (oplevering in 2019) is hun doelstelling niet meer realistisch te noemen.,

(bron gemeente Heerlen)

Geef een reactie