‘Onbegrip en teleurstelling, maar de strijd gaat verder’in Landgraaf

Reactie Landgraafs college over positief advies Provinciale Staten over herindeling

‘Onbegrip en teleurstelling, maar de strijd gaat verder’

“We zijn erg teleurgesteld in de provinciale politici. Het is zó duidelijk dat willens en wetens de procedures met voeten zijn getreden en dat de gemeente Landgraaf daar de dupe van is geworden. We hadden erop gerekend dat Provinciale Staten dan ook keihard op de rem zou hebben getrapt. Maar blijkbaar is de coalitiediscipline binnen Provinciale Staten belangrijker dan het serieus nemen van de controlerende taak. Dit valt heel erg tegen. Maar onze strijd gaat verder. Het toneel daarvan is nu niet meer Maastricht, maar de landelijke politiek in Den Haag.”

Dat is de reactie van wethouder Freed Janssen namens het Landgraafs college op het positieve advies van Provinciale Staten over het voorstel tot gedwongen herindeling Landgraaf-Heerlen. Dat voorstel haalde vrijdagochtend bij de stemming een meerderheid van 34 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Dat betekent dat het herindelingsvoorstel met een positief advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gestuurd. Die legt het dan als wetsvoorstel voor aan de Tweede en de Eerste Kamer. Daarnaast wordt de Tweede Kamer gevraagd te bezien of ook Brunssum nog aan een fusiegemeente Landgraaf-Heerlen toegevoegd zou moeten worden.

Opdracht

Wethouder Janssen benadrukt dat de strijd tegen een gedwongen herindeling nog lang niet is gestreden: “De motie ‘regie in eigen hand’ blijft actueel. Daarin geeft een hele brede Landgraafse raadsmeerderheid ons college opdracht alle juridische en bestuurlijke middelen in te zetten om de herindeling tegen te houden. Daar gaan we dus gewoon mee door. “

De wethouder Janssen verwijst naar onafhankelijke adviezen van hoogleraren als professor Korsten en professor Elzinga, die eveneens vinden dat de provincie de eigen regels en de wettelijke procedures aan de laars heeft gelapt. Ook de rechter heeft dat deze week nog eens in duidelijke taal benadrukt. Wethouder Freed Janssen: “Ik hoop en ik reken erop dat de landelijke politiek wél een eerlijke afweging maakt.”

Brunssum

Via een amendement vanuit Provinciale Staten wordt de Tweede Kamer gevraagd te bezien of ook Brunssum alsnog aan een fusiegemeente Landgraaf-Heerlen kan worden toegevoegd. Voor het Landgraafs college is dat verder niet van belang. “Wij zijn tegen een gedwongen fusie. Dat Brunssum ineens in beeld komt, maakt voor ons niks uit. Wij worden nú geslachtofferd. Maar ik kan me voorstellen dat ook in Brunssum het verzet straks groot zal zijn.”

Afwegingen

Het Landgraafs college wil de beraadslagingen en het advies van Provinciale Staten even laten bezinken. Volgens week bespreken burgemeester en wethouders de stappen die gezet gaan worden. Een onderwerp is dan ook het nut en de noodzaak van een gemeentelijk referendum. Een gedegen peiling is een mogelijkheid om te achterhalen hoe de inwoners van Landgraaf over een herindeling denken. Aan zo’n deugdelijke peiling heeft het volgens het Landgraafs college van B en W tot dusverre ontbroken. Wethouder Janssen: “We zullen bekijken of we dat instrument gaan inzetten om de minister en de landelijke politiek te laten zien hoe in Landgraaf over een gedwongen fusie wordt gedacht.”

Geef een reactie