Eén op de twintig ouderen heeft te maken met een vorm van mishandeling. Het komt helaas vaker voor dan we denken.
De verwachting is dat ouderenmishandeling toeneemt. Door de dubbele vergrijzing (meer ouderen en hogere leeftijd) zullen er steeds meer mensen zijn die afhankelijk zijn van de zorg van anderen.

Ouderenmishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van handelingen) als passief (nalaten van handelingen) gedrag. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling. Soms is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger, we noemen dat ontspoorde zorg. Er hoeft dan geen sprake te zijn van opzet. De verzorgers beseffen niet dat ze te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet. Ook verwaarlozing is een vorm van mishandeling.

Er zijn vele vormen van ouderenmishandeling:
• Lichamelijk geweld
• Psychische mishandeling
• Verwaarlozing
• Seksueel misbruik
• Schending van rechten
• Financiële uitbuiting

Kwetsbare ouderen risicogroep voor financieel misbruik
Financieel misbruik van ouderen kent vele vormen en gradaties. Denk bijvoorbeeld aan bankpasfraude, verkoop van eigendommen (zoals sieraden), diefstal uit huis (geld, spullen), gedwongen testamentswijziging of iemand financieel kort houden. Vooral kwetsbare ouderen worden het slachtoffer. Ouderen die alleen wonen, vereenzaamd zijn, aan dementie lijden. Of het nu gaat om hulp bij boodschappen, verzorging of financiën, slachtoffers zijn bijna altijd afhankelijk van degene die hen financieel misbruiken. Misbruikte ouderen durven zelf vaak niet aan de bel te trekken uit angst dat ze de hulp kwijtraken of ze zijn bang voor de confrontatie. Juist daarom is het zo belangrijk dat het onderwerp uit de taboesfeer komt.

Voorkomen beter dan genezen
Ouderen die nog in goede gezondheid zijn, doen er verstandig aan om vooruit te denken. Hoe zijn je financiële zaken geregeld als het straks misschien wat minder gaat? Wie gaat de financiën beheren, wie doet de boodschappen en hoe worden die dan betaald? Denk daar nu al over na met een vertrouwenspersoon. Of leg je wensen bij de notaris vast. Daarnaast bieden banken kant-en-klare diensten aan om financieel misbruik te beteugelen. Denk dan aan het maken van afspraken over machtigingen op de eigen bankrekening, zogenaamde ‘zakgeldrekeningen’ en opnamelimieten.

Hebt u een vermoeden van ouderenmishandeling?
“Het is belangrijk dat u signalen van ouderenmishandeling herkent, omdat het niet vaak gebeurt dat de oudere zelf aangeeft dat hij/zij mishandeld wordt. Of er wat gebeurt, of er hulp geboden wordt is daarom mede afhankelijk van de oplettendheid en moed van personen in de omgeving van de oudere”, voegt wethouder Jongen (Ouderenbeleid).

Bij een vermoeden van ouderenmishandeling kunt u contact opnemen met het Veilig Thuis Zuid-Limburg. Veilig Thuis is 24 uur per dag te bereiken op 0800-2000 of via contact@veiligthuiszl.nl

Kijk voor meer informatie op www.veiligthuiszl.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie