Hoofdmenu

Bekendmaking nieuw festivalthema Musica Sacra 2020: aanvaarding & berusting

 

 

Woensdagmiddag 8 januari ontving gedeputeerde Ger Koopmans (Cultuur, Financiën en Integratie) de uitgave ’bidden & smeken, de lezingen’ uit handen van directeur Jean Boelen van kunstenfestival Musica Sacra. Hiermee werd de editie 2019 van het Maastrichtse kunstenfestival officieel afgesloten waarna het nieuwe festivalthema voor de 38ste editie bekend werd gemaakt: aanvaarding & berusting. De overhandiging van het boek en de bekendmaking van het festivalthema gebeurde tijdens de nieuwjaarsborrel in de ECI Cultuurfabriek Roermond. Deze nieuwjaarsborrel stond onder andere in het teken van het uitwisselen van gedachten binnen de culturele sector en het leggen van verbindingen tussen cultuur en het bedrijfsleven. Initiatiefnemers namens de culturele sector zijn Nicolle van Lith en Joery Wilbers van Cultuur 2020.

 

bidden & smeken, de lezingen. In het kader van Musica Sacra 2019 (19 t/m 22 september jongstleden) nodigde de programmacommissie twee experts uit om te reflecteren op het thema ‘bidden & smeken’. Marc De Kesel, filosoof en theoloog, schreef een uitgebreid betoog voor de inleidende lezing op het festival. Abt Ad Lengle van de Benedictijner abdij te Mamelis vatte in kortere bewoordingen zijn visie op dit thema samen, na de viering van de Noon – een gebed uit het dagelijks officie van de Benedictijnen – op zaterdag in de kapel van de abdij. Deze uitgave ‘bidden & smeken, de lezingen’ biedt de lezer de mogelijkheid om in alle rust de door hen geformuleerde gedachten over ‘bidden & smeken’ tot zich te nemen en te overdenken.

 Terugblik op succesvolle editie 2019. Wellicht brengt de publicatie de lezer opnieuw in de sacrale sferen van de editie 2019, waarbij het festivalthema stevig vervlochten zat in muziek, film, dans, theater, performance en beeldende kunst. Deze programmering werd aangevuld met diverse premières en festival- en compositie-opdrachten uitgevoerd door nationale en internationale topmusici. Ook vonden er lezingen, exposities, een wandeling en een symposium plaats tussen 19 en 22 september jongstleden. De organisatie van Musica Sacra kijkt terug op vier succesvolle en enerverende dagen waarbij de weergoden het festival gunstig gezind waren en het publiek massaal de diverse activiteiten bezocht. Meer dan eens leidde dit zelfs tot uitverkochte voorstellingen! Het festival kende vele hoogtepunten. Zo kwam La Compagnia del Madrigale, grote specialist op het gebied van madrigalen, voor het eerst naar Maastricht met een cyclus van elf sonnetten voor de ultieme Madonna: Maria. Bij het slotconcert ging het publiek uit zijn dak bij de uitvoering van een onvervalste Misa Flamenca, uitgevoerd door zangers en gitaristen die rechtstreeks afkomstig waren uit de ‘Barrio Santiago’ (St-Jacobswijk), een zigeunerwijk in Jerez de la Frontera. ‘The Want is the Wick’, de dansvoorstelling van Stephen Shrophshire oogstte veel succes. Een voorstelling waarmee hij zowel het bekende als het onbekende perfect met elkaar in lijn liet vallen op geluiden van gebeden en erediensten verzameld vanuit de hele wereld.

Festivalbeeld_MSM_2019_HoliBhaktapur_c_Jack_Kurtz-e19f74f3

 

Festivalthema 2020: aanvaarding & berusting. De editie 2020 van Musica Sacra vindt plaats van donderdag 17 t/m zondag 20 september en staat in het teken van aanvaarding & berusting:

Hoe maakbaar is het leven? Technische vooruitgang lijkt te suggereren dat er voor elk probleem een oplossing is of zal komen. Toch is er genoeg waaraan niets valt te veranderen. Al is er tot op zekere hoogte enig verweer mogelijk tegen beperkingen van aanleg, draagkracht, omgeving en samenleving, de realiteit gebiedt toe te geven dat daar grenzen aan gesteld zijn. Tegen ouder worden, ongeneeslijke ziekte en de onontkoombare dood heeft verzet uiteindelijk geen zin.

De erkenning daarvan hoeft geen defaitistisch laisser-faire te impliceren. Het accepteren van de onontkoombare werkelijkheid kan ook heel bevrijdend zijn. Lankmoedig een stap opzij doen, je schikken in het lot, het aanvaarden van de gevolgen van gemaakte keuzes, kunnen vruchtbaar blijken. Socrates, Boeddha en Jezus gaven hiervan indrukwekkende voorbeelden. Verbluffende aanvaarding lezen we bij voorbeeld in de Bijbelse verhalen over Job en over Jephtes dochter. Ze worden weerspiegeld in de geschiedenissen van ontelbaren die, belaagd door armoede, onrecht, ziekte, honger of oorlog, hun menselijke waardigheid bewaren juist door in die situatie te berusten.

Aanvaarding en berusting zijn sleutelbegrippen binnen de overlappende terreinen van roeping, keus en lot. Zie: Maria’s exemplarische aanvaarding van haar zwangerschap; zie: de vreugdevolle berusting in soberheid en gehoorzaamheid van kloosterling en kluizenaar; zie ook: de wijze levenslessen van het Taoïsme of van wie zich van alles ontzegt om zijn of haar roeping te volgen. Zulke berusting levert in de regel geen luidruchtige kampioenen op, wèl ruimte voor een bevrijdende en levensbepalende verdieping die zich beweegt in een richting tegengesteld aan die van de waan van de dag.

https://www.musicasacramaastricht.nl/programma-tickets/volledig-programma-tickets

 Musica Sacra 2020 poogt licht te werpen op dit perspectief.

Foto  Musica Sacra