Docenten en studenten Verpleegkunde ingezet bij coronabestrijding

Docenten en studenten van de opleiding Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool worden intensiever ingezet bij de verpleging van coronapatiënten. Met de inzet wil Zuyd de druk op de medische sector als gevolg van de toename van het aantal coronapatiënten helpen verminderen. Uitgangspunt hierbij is wel dat het reguliere onderwijs bij de opleiding Verpleegkunde voortgezet wordt. Momenteel lopen 800 Verpleegkundestudenten van Zuyd stage in verschillende verpleeg- en zorginstellingen in Limburg en daarbuiten, van wie een deel al met coronapatiënten werkt. Dit aantal wordt nu uitgebreid.

 

Verpleegcapaciteit. Zuyd stelt nu ook docenten Verpleegkunde met een BIG-registratie in de gelegenheid om naast hun onderwijstaken ingezet te worden bij de verpleging van coronapatiënten. Zo kunnen zij aan het werk in, onder meer, de coronaopvang van MUMC+ in congrescentrum MECC in Maastricht. Ook vierdejaarsstudenten Verpleegkunde die nog geen afstudeerstage hebben, worden opgeroepen in het MECC aan de slag te gaan. Daarnaast worden 200 eerstejaarsstudenten Verpleegkunde gevraagd om op vrijwillige basis mee te helpen in het corona-noodhospitaal in het Van der Valk-hotel in Urmond. Deze opvang is tot stand gekomen door een samenwerking van Zuid-Limburgse huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen zoals Zuyderland, en in afstemming met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De inzet van docenten en studenten is ook beschikbaar voor andere instellingen in de regio.

 

Basiszorg. De opvang in het MECC en het Van der Valk-hotel in Urmond is bedoeld voor patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld, maar die niet in aanmerking komen voor IC-zorg en voor wie basiszorg volstaat. Dan gaat het om laagcomplexe, verpleegkundige zorg waarbij verschillende faciliteiten nodig zijn. Denk hierbij aan: infuusmogelijkheden, zuurstoftoediening, toediening van medicatie, voorzieningen voor voeding en algemene observatie. Een vergelijkbaar zorgaanbod geldt voor de opvang in Urmond.

Extra bedden. De opvang in het MECC moet plaats gaan bieden aan ongeveer 250 bedden. Of de extra capaciteit ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden hangt af van hoe de corona-epidemie zich zal ontwikkelen. In het coronahotel in Urmond kunnen op dit moment 60 patiënten terecht. De bedoeling is om op te schalen tot 240 plaatsen. Ook andere medische instellingen in de regio bereiden een uitbreiding van de opvangcapaciteit voor coronapatiënten voor.

CoverFoto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie