Jaarlijks inspecteert de gemeente alle straten en verhardingen in onze gemeente.Tijdens deze inspectieronde worden alle gebreken en schades aan het asfalt en de tegelverhardingen in kaart gebracht. Op die manier ontstaat een goed beeld van de werkzaamheden die nodig zijn. Aan de hand van dit overzicht wordt een planning gemaakt van de onderhoudswerken en reparaties die nodig zijn.

De jaarlijkse inspectie is slechts een momentopname. De inventarisatielijst wordt echter ook op andere momenten aangevuld, met meldingen die we op andere momenten in het jaar krijgen. Deze meldingen worden bijvoorbeeld doorgegeven door onze rayonopzichters, buitendienstmedewerkers, aannemers maar ook inwoners.  Aan de hand van de inventarisatielijst, worden vervolgens keuzes gemaakt op basis van prioriteit. Natuurlijk zijn we ook afhankelijk van het beschikbare budget dat de gemeente heeft voor het onderhoud van de wegen en verhardingen. De reparaties worden gedurende het jaar uitgevoerd door diverse aannemers en medewerkers van de buitendienst.

Reparaties door nutsbedrijven.In sommige gevallen worden herstelwerkzaamheden aan wegen en verhardingen uitgevoerd door nutsbedrijven zoals WML, Enexis, Ziggo en KPN. Deze werkzaamheden worden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd maar de gemeente moet, als eigenaar van het openbare gebied, wel toestemming geven. Dit geldt niet voor reparaties die worden uitgevoerd na storingen aan het kabel- en leidingennetwerk. Deze reparaties hoeven niet vooraf gemeld te worden aan de gemeente.  De gemeentelijke toezichthouders zien toe op de oplevering van de werkzaamheden en dat de plekken waar gewerkt wordt weer netjes worden opgeleverd. Aannemers en nutsbedrijven moeten het werk opleveren volgens de eisen van de gemeente. Na oplevering van deze werkzaamheden heeft de gemeente 1 jaar garantie. Alles schades die gedurende dit garantiejaar optreden, worden door het betreffende nutsbedrijf hersteld.

Wat als het werkzaamheden niet netjes worden opgeleverd.Helaas komt het voor dat werkzaamheden na afloop niet volgens de eisen van de gemeente wordt opgeleverd. Dit is nu bijvoorbeeld het geval na de werkzaamheden in Bovenste Puth en Sweikhuizen. De gemeente heeft de schades en gebreken in beeld gebracht en doorgegeven aan het betreffende nutsbedrijf. Afgesproken is dat de werkzaamheden zo snel als mogelijk worden hersteld.

Melding doorgeven.Wilt u een melding doorgeven van een schade aan de weg of bijvoorbeeld een losse stoeptegel? Dat kan heel eenvoudig via fixi. Kijk op www.fixi.nl/beekdaelen of download de app op uw telefoon of tablet.