Zuyd Hogeschool en Adelante breiden samenwerking uit

Op de foto Studenten van Zuyd Hogeschool leren in de praktijk bij Adelante

Betere aansluiting van het onderwijs op de zorgpraktijk en integratie van onderzoek in de praktijk, zodat patiënten sneller van nieuwe inzichten profiteren. In een notendop is dat de inhoud en ambitie van de intensievere samenwerking die Zuyd Hogeschool en Adelante aangaan met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het doel is helder: innovatie van de zorg bevorderen door de samenwerking tussen docenten, onderzoekers, studenten en zorgprofessionals te versterken. Dit komt ten goede aan de patiënt omdat deze erbij gebaat is als de hulpvraag vanuit meer verschillende invalshoeken bekeken wordt.

 

Doordat Adelante en Zuyd in hun samenwerking vanuit een gezamenlijke ambitie met focus op innovatie en co-creatie werken, worden stageplekken bij Adelante voor studenten nog aantrekkelijker en leerzamer. Voor zorgprofessionals van Adelante levert dit meer inzichten vanuit het actuele onderwijs en onderzoek op voor de zorgpraktijk.

Henri Plagge, bestuursvoorzitter Adelante: “De student en stagiaire van nu zijn de medewerkers van morgen. Daarnaast is de vraag ‘Waarom doe je dat zo?’ van studenten essentieel voor continue verbetering van de praktijk.”

Voor onze studenten, docenten en onderzoekers is het erg belangrijk dat ons onderwijs en onderzoek geïntegreerd zijn in de praktijk. De intensievere samenwerking met Adelante biedt hiervoor een mooi platform”, aldus Saskia Brand-Gruwel, lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

Zuyd en Adelante delen een rijke geschiedenis aan samenwerking. Zo ligt de oorsprong van sommige gezondheidsopleidingen van Zuyd, zoals Fysiotherapie en Ergotherapie, bij Adelante en participeren professionals van Adelante in het onderwijs van Zuyd. Bijvoorbeeld als (gast)docent of student. Ook hebben Adelante en Zuyd enkele jaren terug een Multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum opgericht om de praktijkervaring voor studenten te verrijken. Bovendien is er een speciale Leerwerkafdeling opgericht voor studenten Verpleegkunde met veel ruimte voor professionele ontwikkeling. En daarnaast biedt de samenwerking op het vlak van Audiologie & Communicatie, waarin de opleiding Logopedie een rol speelt, een grote meerwaarde en liggen er voor de Vaktherapie betekenisvolle kansen.

Ook op onderzoeksgebied werken Zuyd en Adelante al lang samen. Zo wordt er al veel samengewerkt vanuit het Testcentrum voor revalidatietechnologie van Adelante aan de ontwikkeling, toetsing en toepassing van nieuwe revalidatietechnologie. Door nog meer samen op te trekken in onderwijs en onderzoek wordt een innovatief leerklimaat gecreëerd en kunnen maatschappelijke uitdagingen en kansen in de regio beter bediend worden.

Passend bij de behoefte van deze tijd is in de samenwerkingsovereenkomst de ambitie opgenomen om samen op te trekken in de ontwikkeling en toepassing van eHealth en cliëntparticipatie in de organisatie. Om de bredere samenwerking verder handen, voeten en gezicht te geven zullen Adelante en Zuyd een gezamenlijk programma formuleren en samen investeren in communicatie en ontmoeting. Zij zullen dit onder meer voor studenten zichtbaar maken in het programma van de ‘Technologie voor de zorg’-dag die jaarlijks bij Zuyd voor studenten georganiseerd wordt.

Foto Zuyd Hogeschool

 

Geef een reactie