Geef uw mening over het groenbeleid van gemeente Brunssum

 

Als gemeente zijn we gestart met het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan/groenstructuurplan. In dit plan leggen we vast hoe we met het groen om willen gaan.

Dit gaat vooral over het openbaar groen (zoals bomen, gazons, struiken, bermen) dat in beheer is van de gemeente. We letten daarbij op de verbinding van het groen in de woonkernen met het omliggende (buiten)gebied. Ook het groen in privé tuinen kan daarin een belangrijke rol vervullen. In dit groenstructuurplan hebben we veel aandacht voor rol van het groen bij bekende thema’s en opgaven, zoals:

  • Het behouden en verbeteren van de biodiversiteit (de soortenrijkdom van planten en dieren);
  • Het aanpassen van de leefomgeving aan een veranderend klimaat;
  • De groenbeleving en betrokkenheid van inwoners bij de groene leefomgeving.

Uw mening telt! We horen graag wat u waardeert aan onze (groene) leefomgeving, maar ook waar nog kansen liggen voor verbetering. Daarom bevat deze enquête over elk van deze thema’s vragen. Hoe meer vragen u invult, hoe beter we de uitkomsten kunnen toepassen in het groenstructuurplan. Het invullen van de enquête vergt ongeveer 15 minuten tijd. Ga naar de link voor de enquête.

U kunt in deze vragenlijst geen melding doen van ongewenste situaties die spoedbehandeling vragen. Klachten en meldingen over de openbare ruimte kunt u indienen via het meldingsformulier op de website van de gemeente.

Later in de maand september wordt ook de Groenstructuurkaart op deze pagina zichtbaar. Deze kaart geeft weer waar de waardevolle bomen, beschermwaardige boomstructuren en beschermwaardige gebieden te vinden zijn in de gemeente. Eind dit jaar zal deze kaart aangevuld worden met overig waardevol groen (zoals het groen in parken, reststroken en bermen).

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

 

Geef een reactie