Bouw Open Club Klimmen in de startblokken

 

In juni 2020 gaf de gemeenteraad van Voerendaal groen licht voor de bouw van de Open Club Klimmen. Het ontwerp van de Open Club Klimmen is klaar is. Nu blijkt door de extreme prijsstijgingen in de bouw, dat het taakstellend bouwbudget niet meer toereikend is. Net als andere gemeenten wordt ook Voerendaal geconfronteerd met prijsstijgingen die niet te voorzien waren. Door deze prijsstijgingen zou het taakstellend bouwbudget van € 8,0 miljoen met € 2,9 miljoen worden overschreden. Door het doorvoeren van besparingen en versoberingen in het ontwerp is het financiële tekort teruggebracht naar € 1,7 miljoen.
De alternatieve scenario’s “Uitstel van realisatie” en “Afstel van realisatie” blijken geen begaanbare weg te zijn. De keuze voor het doorgaan met de bouw van de Open Club Klimmen lag daarom voor bij de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 15 september een extra krediet beschikbaar gesteld van € 1.470.000,-. Dit bedrag wordt afgedekt uit de Algemene Reserve. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven om nog extra subsidies te verwerven voor de Open Club Klimmen. De Provincie Limburg heeft al een aanvullende subsidie toegezegd voor de Open Club Klimmen van € 400.000,-.

Met het extra krediet kan de te sluiten aanneemovereenkomst met Koppen Bouw B.V. verder worden voorbereid. Het bestemmingsplan Open Club Klimmen is inmiddels definitief zodat de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Wethouder Ruud Braun: “Met dit besluit heeft de gemeenteraad, ondanks de financiële tegenwind, gekozen voor de toekomst van Klimmen. De Open Club Klimmen zorgt ervoor dat we de leefbaarheid in deze kern versterken”.

Samen op weg naar een gezond, sociaal en gelukkig Klimmen

Met de Open Club Klimmen investeert de gemeente Voerendaal in de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Klimmen. In de Open Club Klimmen worden verschillende partijen gehuisvest. Zo kan iedereen (blijven) sporten in een moderne accommodatie, ontstaat er een rijke leeromgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, is er zorg om de hoek beschikbaar en is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Naast de eigen activiteiten, werken verenigingen, onderwijs, ondernemers en zorgaanbieders ook samen aan een betere toekomst, vanuit de filosofie: samen zijn we één gemeenschap die verbindt, verrijkt en verenigt.

Geef een reactie