Maastricht UMC+ lanceert MosaKids Kinderziekenhuis

Als jongste academische ziekenhuis van Nederland heeft het Maastricht UMC+ er voor gekozen haar zorg voor kinderen een naam te geven: het MosaKids Kinderziekenhuis. Mosa (Maas) staat voor de regionale functie die wij vervullen én voor onze verbondenheid met het Belgische en Duitse grensgebied. En met Kids accentueren we de centrale positie die kind en familie innemen in alles wat we doen.

Hiermee zullen we als MosaKids Kinderziekenhuis herkenbaarder worden, zowel binnen als buiten het MUMC+. Voor alle patiënten en hun ouders, in Limburg én daarbuiten. Geen kind wil naar het ziekenhuis, maar het MosaKids Kinderziekenhuis doet er alles aan een prettige omgeving te bieden waar angst en pijn zo min mogelijk ruimte krijgen en kinderen de best mogelijke zorg ontvangen. Voor de patiënten en hun ouders verandert er met de nieuwe naam verder niets aan de zorg en aandacht die ze krijgen. We blijven hoogwaardige multidisciplinaire zorg leveren.

Speerpunten
Een academisch kinderziekenhuis onderscheidt zich van algemene ziekenhuizen met kindzorg door de combinatie van complexe patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Binnen die combinatie hebben we diverse speerpunten, zoals:

Een zo positief mogelijk ervaring
Wij willen dat onze jonge patiënten de behandeling op een positieve manier ervaren. Met andere woorden: pijn en stress zoveel mogelijk voorkomen. We proberen niet alleen de aandoening te behandelen of genezen, maar willen ook dat die behandeling geen vervelende herinneringen of zelfs trauma’s veroorzaakt. Daarom besteden we veel aandacht aan kinderen voor wie de behandeling heftig is. Maar dit geldt ook voor handelingen die vaker voorkomen, zoals een prik of onderzoek in een scan.

Zeldzame aandoeningen
Een speerpunt binnen het MosaKids Ziekenhuis is de zorg voor kinderen met verschillende zeldzame aandoeningen. Zeldzame stofwisselingsziekten vormen daar een voorbeeld van. Dat is écht teamwork. Het is onze ambitie om specialistische zorg en academisch onderzoek voor deze aandoeningen te blijven ontwikkelen.

Het bewegende kind
Binnen het MosaKids Kinderziekenhuis werken verschillende specialisten, zoals kinderneurologen, kinderorthopeden en paramedici aan de behandeling van complexe bewegingsstoornissen. Dit zijn stoornissen die te maken hebben met bijvoorbeeld een afwijking in de botten, spieren of hersenen. Hiervoor hebben zij een hypermodern 3D ‘beweeglaboratorium’ waarmee het bewegen van kinderen en hun beperkingen in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kunnen zij nauwkeurig voorspellen welke behandeling het beste zal werken. Samenwerking met partners buiten het MosaKids Kinderziekenhuis, zoals de kinderrevalidatie van Adelante, is daarbij cruciaal.

Wetenschappelijk onderzoek
We willen voorop lopen in ons wetenschappelijk onderzoek om nieuwe behandelingen te ontwikkelen of behandelingen te verbeteren. Twee voorbeelden: we zetten ons in voor nieuwe behandelingen met stamcellen voor kinderen die te vroeg geboren worden of een slechte start kennen. En we ontwikkelen een ‘ademtest’ waarmee we kunnen bepalen of een peuter astma heeft. Dat is tot nu toe moeilijk, waardoor jonge kinderen niet altijd de juiste behandeling krijgen.

Zorg voor kind én gezin
We ondersteunen het hele gezin. We moedigen ouders aan om actief deel te nemen aan het zorgproces. Dat is prettig voor het kind, maar ook ouders vinden het vaak fijn om iets te kunnen betekenen. Zo doen we veel van de ‘artsenvisites’ en de overdracht tussen de verpleegkundigen aan het bed. Zo kunnen ouders en kind meepraten. Dit noemen wij Family Integrated Care.

Gezond leven
We helpen niet alleen met herstel, maar besteden ook aandacht aan gezonder worden en blijven. Dat vinden wij net zo belangrijk. Onze kinderen hebben nog een lange weg te gaan. Kinderen met een gezonde leefstijl gaan fitter, vitaler en gezonder door het leven. Op latere leeftijd hebben zij minder snel te maken met kwaaltjes en ouderdomsziektes. Gezond eten, voldoende bewegen en de sociale omgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Daar willen wij graag een steentje aan bijdragen, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht.

Samenwerken
Onze professionals in de kindzorg hebben samenwerken hoog in het vaandel, binnen en buiten het kinderziekenhuis en bij het opleiden van nieuwe professionals. In diverse netwerken en op verschillende niveaus: met andere ziekenhuizen en kinderziekenhuizen, in onze Academische Alliantie met het Radboudumc en met regionale partners binnen en buiten de zorg. Maar ook internationaal, met de Duitse en Belgische ziekenhuizen in onze omgeving. Zo werken onze kinderchirurgen samen met collega’s uit Aken en Luik in het Internationaal Centrum voor Kinderchirurgie. Tot slot is de samenwerking met onze patiënten cruciaal. Daarvoor hebben we onze Kinderadviesraad (KAR), die bestaat uit jongeren tussen 8 en 18 jaar die patiënt waren of zijn in het MUMC+.

Feiten en cijfers
In het MosaKids Kinderziekenhuis behandelen we kinderen tot en met 18 jaar, veel van hen hebben complexe of zeldzame aandoeningen. Ten eerste kunnen er ongeveer 50 kinderen tegelijk opgenomen zijn in ons ziekenhuis: 25 plaatsen op de verpleegafdeling, 10 plaatsen voor kinderen die komen voor een dagopname, 7 plaatsen voor ernstig zieke kinderen die intensieve zorg nodig hebben en 18 plaatsen voor te vroeg geboren kinderen die intensieve zorg nodig hebben. De mensen van het MosaKids Kinderziekenhuis zorgen ook voor kinderen die in ons ziekenhuis zijn geboren. Dat gebeurt ongeveer 25 keer per week. Daarnaast is er operatieruimte gereserveerd voor kinderen, waar kinderspecialisten samen met kinderanesthesisten meerdere kinderen per dag opereren. Tot slot hebben we ook gemiddeld zo’n 800 poliklinische afspraken per week met kinderen en hun ouders, waarvan ruim één derde op afstand (telefonisch of via beeldbellen).

Academisch kinderziekenhuis
De Nederlanse umc’s hebben in 2022 een visie gepresenteerd over welke zorg in een academisch kinderziekenhuis aanwezig moet zijn. Sinds de start van het academisch ziekenhuis in Maastricht in 1986 heeft de kindzorg zich ontwikkeld tot het niveau dat al een aantal jaar voldoet aan deze visie. Het enige dat ontbrak, was een naam en een eigen profiel. Met de introductie van het MosaKids Kinderziekenhuis zetten we hierin onze laatste stap en hebben alle umc’s een kinderziekenhuis.

Ga naar de website van het MosaKids Kinderziekenhuis


Foto: Maastricht UMC+ MosaKids Kinderziekenhuis’.