Eindrapport bestuurlijke samenwerking Zuid-Limburg gepresenteerd

De burgemeesters van de gemeente Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen en de provincie Limburg hebben het eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Zuid-Limburg aan de zestien gemeenten in Zuid-Limburg aangeboden. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met bureau Berenschot. Het samenspel tussen het bestuurlijk, economisch en maatschappelijk ecosysteem is in tien regio’s in Nederland op eenzelfde wijze onderzocht. Het realiseren van publieke waarde in een regio staat daarbij centraal. In het najaar van 2023 volgt nog een algehele, vergelijkende rapportage over de tien regio’s. De opdracht voor dit onderzoek in Zuid-Limburg is een gedeelde opdracht van de drie centrumgemeenten (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen), de Provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de uitvoering zijn ook Zuid-Limburgse gemeenten betrokken.

Het rapport stelt dat onder bestuurders, gemeentesecretarissen, bedrijven en maatschappelijke organisaties brede behoefte heerst aan een verbetering van de bestuurlijke samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg. Gelijkwaardigheid tussen de zestien gemeenten is een belangrijk uitgangspunt voor verdere stappen op basis van dit rapport. Ook de betrokkenheid van gemeenteraden is een nadrukkelijk aandachtspunt. Het onderzoek laat zien dat publieke waarde creatie plaatsvindt in de verschillende subregio’s in Zuid-Limburg en tussen en in individuele gemeenten, maar dat het ontbreekt aan overkoepelende coördinatie en uitvoering op de schaal van Zuid-Limburg. Het belang van de Zuid-Limburgse schaal komt nadrukkelijk uit het rapport naar voren. De regionale opgaven zijn urgent, aangezien Zuid-Limburg zeer laag scoort wat betreft brede welvaart in vergelijking met de rest van Nederland. Ook bedrijfsleven en kennisinstellingen roepen overheden op om de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal te intensiveren.

Het rapport treft is hier  te vinden.

Foto en Tekst: gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen en de provincie Limburg.