Zondag 11 juni, Bleijerheide-Kerkrade, houdt Sociëteit de Grijze Hoed haar jaarlijks koningsvogelschieten aan de schietweide Voorterbeemden te Bleijerheide.   

De dag starten de Sociëteitleden om  10.00 uur met een ontbijt in lokaal Ejen Bouwerwei  aan de Franciscanerstraat. Tevens zal de loting plaatsvinden van de schietvolgorde en de feestvergadering.

.

Nadien zal men tijdens het lof in de H. Lambertuskerk, waarbij de overleden leden bijzonder herdacht zullen worden, stilstaan bij een voorspoedige en succesvolle middag. Omstreeks 12.30 uur gaat men onder begeleiding van het muzikaal gezelschap WLVD naar koning Paul Boumans aan de van Beethovenstraat,  alwaar het nuttigen van de koningswijn zal plaatsvinden.

Tegen 14.15 uur vertrekt men naar de schietweide waar rond de klok van 15.15 uur zal begonnen worden met het koningschieten.  Burgemeester Petra Dassen, deken Nevelstein, erelid Jo Sommer  lossen de openingsschoten alvorens de 13 schutters de strijd aangaan voor de titel Koning 2023.

Dit jaar zullen alle Sociëteitleden wederom voor de hoogste eer gaan, waarbij nog steeds  9 leden  voor een eerste koningschap kunnen strijden. Tijdens  de ‘erevogel’ zaterdag 20 mei jl.  heeft men  geprobeerd de kruisbogen al op scherp te zetten teneinde een succesvolle koningszondag te krijgen. Leon Vanhauten, een van de laatste drie nieuwkomers  wist deze eretitel te veroveren.

Omstreeks 19.00 uur zal de nieuwe koning bekend zijn en geïnstalleerd worden, waarna men rond 20.00 uur de nieuwe koning zal voorstellen aan de gemeenschap en lokaalhouder de heer Jo Severins.

Aansluitend vindt in besloten kring het koningsfeest plaats. De Sociëteit heeft ervoor gezorgd dat met gezellige muziek en een goed glas het prettig toeven is op de schietweide.

Societeit de Grijze Hoed, ook bekend als de commissie van Bijstand van Kruisboogschutterij St. Sebastianus. Op bijgaande foto de huidige koning Paul Boumans met echtgenote Mary.

Foto: Peter Trompetter Fotografie