Groot regionaal verschil in prijsstijging koopwoningen

 

Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2016 in alle onderscheiden regio’s duurder dan een jaar eerder. In de Randstad was de prijsstijging veel groter dan gemiddeld, buiten de Randstad aanzienlijk kleiner. De prijsstijging in Nederland is de grootste sinds de woningmarktcrisis in 2008. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particulieren koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Woningen in grote steden fors duurder

Vooral in de vier grote steden waren bestaande koopwoningen fors duurder dan een jaar eerder. Amsterdam spant de kroon. Voor woningen in Amsterdam betaalden kopers gemiddeld bijna 15 procent meer dan een jaar geleden. Ook in Utrecht, Den Haag en Rotterdam was de prijsstijging van woningen groter dan gemiddeld in Nederland.

Onder meer door de ontwikkelingen in de grote steden, zijn de prijsstijgingen in de Randstedelijke provincies veel groter dan in de rest van Nederland. Koophuizen in Noord-Holland waren ruim 7 procent duurder dan een jaar geleden. In de provincies Utrecht en Zuid-Holland waren de koopwoningen respectievelijk bijna 6 en bijna 5 procent duurder. In de niet-Randstadprovincies zijn de prijsstijgingen kleiner dan gemiddeld. Het kleinst is de prijsstijging in Zeeland. Woningen in deze provincie waren nog geen 1 procent duurder dan een jaar geleden.

Alleen in Amsterdam woningen duurder dan voor crisis

Amsterdam is ook de enige regio waar de prijzen alweer twee kwartalen hoger liggen dan voor de crisis. Ten opzichte van het piekniveau in 2008 waren in het tweede kwartaal de bestaande koopwoningen in Amsterdam bijna 7 procent duurder. In de andere steden liggen de prijzen nog onder het niveau van voor de crisis.

Amsterdam is in trek bij kopers. In de hoofdstad is in het tweede kwartaal voor1 miljard euro aan woningen verkocht. Dat is bijna evenveel als in de andere drie grote steden samen. In Utrecht, Den Haag en Rotterdam is namelijk voor 1,1 miljard euro aan woningen verkocht.

Grootste prijsstijging bij appartementen

Ook alle woningtypen zijn duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst voor koopappartementen, bijna 7 procent. Dat hangt samen met de prijsontwikkeling in de grote steden, waar appartementen een relatief groot deel van de woningvoorraad uitmaken. De prijstoename van de relatief duurdere woningen, vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, was minder dan gemiddeld.

Huidige marktomstandigheden hebben verhogend effect op prijzen

De prijzen van bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal 4,4 procent hoger dan een jaar geleden. Dit is de grootste prijsstijging sinds het begin van de crisis in 2008. De prijsstijging hangt samen met een aantal factoren. In de huizenmarktbloem van CBS zijn deze gevisualiseerd. Eerder deze week maakte het Kadaster al bekend dat het aantal verkopen in het tweede kwartaal is toegenomen. Tegelijkertijd namen de aanbodtijd en het aantal te koop staande woningen af. Ook nam de koopgeneigdheid toe en daalde de hypotheekrente ten opzichte van een jaar geleden.

 

Geef een reactie