32 Limburgse gemeenten, verenigd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz hebben het doelgroepenvervoer in Limburg voor de periode van 2 jaar gegund aan 8 bedrijven; 1 bedrijf krijgt 2 percelen. De gunning is het resultaat van de aanbesteding die 17 juni jongstleden is gestart. De 8 bedrijven zullen het Omnibuzz vervoer vanaf 11 december 2016 gaan uitvoeren als opvolger van de huidige Regiotaxi in Limburg.

De bedrijven die het Omnibuzz vervoer vanaf 11 december 2016 gaan uitvoeren zijn:

Schreurs Personenvervoer B.V. Regio Roermond
Taxi Nelissen B.V. Regio Maastricht
Taxi Van Loo Regio Heuvelland
C. Munckhof Taxi B.V. Regio Westelijke Mijnstreek
Taxibedrijf Jac de Leeuw B.V. Regio Venlo
Taxibedrijf Jac de Leeuw B.V. Regio Weert
Taxi van Dijk B.V. Regio Venray
Taxi Arns B.V. Regio Panningen/Sevenum
Taxiservice Zuid Limburg B.V. Regio Parkstad

In eerste instantie is er voor een periode van 2 jaar aanbesteed, met maximaal één jaar verlenging (4x één kwartaal).
De aanbesteding loopt gelijk met de fasering van het groeimodel dat er toe moet leiden dat Omnibuzz uitgroeit tot een volwaardige gemeentelijke mobiliteitscentrale die al het doelgroepenvervoer in Limburg coördineert en plant.

Voor meer informatie zie:
www.omnibuzz.nl
www.doelgroepenvervoerlimburg.nl
www.regiotaxilimburg.nl

Geef een reactie