Reactie college Heerlen op besluit herindeling Provincie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van Heerlen heeft kennis genomen van het besluit van de Provincie om de Ahri-procedure te starten. Het college is blij dat Gedeputeerde Staten met dit besluit doorpakt voor een sterke nieuwe gemeente om de achterstanden in dit gebied aan te pakken. Dit besluit is van groot belang voor de regio en haar inwoners, omdat hiermee in ieder geval de ‘ruggengraat Landgraaf-Heerlen’ wordt gerealiseerd.

Het college deelt de opvatting van het college van GS dat het belang van de toekomst van de regio Parkstad en haar inwoners doorslaggevend is. Als uit het open overleg blijkt dat voor een krachtige regio en het aanpakken van de sociaaleconomische achterstanden een grotere herindeling dan Landgraaf-Heerlen wenselijk is, dan onderschrijft Heerlen dat.

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie